Ah kadınlar, vah erkekler
Lâfa, yukarıdaki naif çizgilerle çizilmiş karikatürün dillendirdiği insani zaafın altını çizerek ve 'Allah kimseyi bu hemcinsimin durumuna düşürmesin; can düşmanımı bile, amin!' diyerek giriyorum.

Kadın - erkek ilişkileri, doğası icabı, insanoğlunun ilgilendiği konuların başını çeken olgulardandır. Hal böyle olunca, sanatın her disiplini, ister istemez, bu mevzuya, mezkûr antitenin sahip olduğu öneme lâyık genişlikte yer vermiştir, vermektedir ve verecektir de. Grafik sanatların, bana kalırsa, en popülerinden ve şenliklilerinden olan karikatürün kadın - erkek ilişkilerine yaklaşımı, bahse konu grafik sanatın genetiğiyle, fıtratıyla mütenasip olarak şenliklidir ve neşelidir. Bu durum, karikatür disiplini üzerinden yapılan kadın - erkek ilişkisi tasvirlerinin ister istemez alabildiğine popülerleşmesine neden olmaktadır.

İstedim ki, Adem ve Havva'dan bu yana devam ettiğine inanılan bu kadim meseleye bu pencereden, karikatürün neşeli prizmasından bakalım ve gündelik sıkıntılarımızdan kısa bir süreliğine de olsa sıyrılmaya muvaffak olalım.

İşte karikatür denen o büyülü grafik sanat sahasının merceğinden kırılan haliyle kadın - erkek ilişkileri:
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder