Türkiye'de gelir dağılımı bozulmaya devam ediyor

Gömülü resim için kalıcı bağlantı

Arjantin, Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye'de, 2000 - 2014 arasında, toplumların en zengin %1'inin toplam milli servetin ne kadarına sahip olduğunu gösteren yukarıdaki grafiğe dair yapılan okumalarda göze çarpan kimi hususlar şunlardır (i):

1 - Türkiye Toplumsal Formasyonu, toplumun en zengin %1'lik diliminin elindeki servet oranının %38.1'den %54.3'e yükseltmesiyle, gelir dağılımının en fazla bozulduğu ülke halini almıştır.

2 - Aynı dönemde Brezilya ve Arjantin'de de gelir dağılımı bozulmuş, en zengin %1'lik dilim lehine olan makas açılmıştır.

3 - Güney Afrika'nın (mezkûr parametre bakımından) durumu diğer üç ülkeye nispetle dengeli / stabil bir seyir izlemiştir.

4 - En zengin %1'lik dilimin serveti 2000 - 2008 arasında Brezilya'da çok yavaş, G. Afrika ve Arjantin'de ise daha belirgin olmak kaydıyla düşmüş; diğer bir deyişle, bu üç ülkedeki gelir dağılımında nispi düzelmeler gözlenmiştir.

5 - Aynı dönemde (2000 - 2008), Türkiye'de bir düzelme yaşanmamış, en zengin %1'lik dilimin serveti, bahis konusu zaman aralığında düzgün doğrusal bir trent halinde artmaya devam etmiştir.

6 - Lehman Brothers'ın 15 Eylül 2008'de (614 milyar dolarlık toplam borçla ABD tarihinin en büyük iflasını yaşayıp) battığının resmen açıklanmasıyla birlikte küreselleşmeye başlayan finansal kriz sürecinde, toplumun en zengin %1'lik kesiminin elindeki servet temerküzü trendi Türkiye dışındaki diğer üç ülkede de artmaya başlamıştır.

7 - 2014 sonu itibarıyla toplumsal formasyonların en zengin %1'lik diliminin ülkelere göre milli servetteki payları: G. Afrika'da %40, Arjantin'de %44, Brezilya'da % 45, Türkiye'de ise %54.3'tür.

8 - Türkiye, gelir dağılımı bakımından, OECD'ye üye 34 ülke arasında da iç açıcı bir yerde durmamaktadır (2).


dipnot:
(i): Yukarıdaki grafiği iktibas ettiğim @SiyasetBilimci nick'li Twitter kullanıcısına teşekkür ederim.
(2): OECD ülkelerinin ekonomik ve sosyal göstergeler bakımından sergiledikleri performansa dair (ilgili devletlerce sağlanmış resmi rakamların oluşturduğu) mukayeseli tablolar için bknz. ttps://data.oecd.org/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder