Mehmet Güntekin'in 'MÜZİKLİ MAARİF TAKVİMİ: Mayıs'ın Dünya Takviminden Müziğe Yansıyanlar' sohbeti 30 Mayıs'ta Gezegen Sahaf'ta

Mehmet Güntekin: müzisyen, araştırmacı, yazar, koleksiyoner (1963, Bafra).

1 - 30 Mayıs sohbetinin konuğu Mehmet Güntekin

Gezegen Sahaf Sohbeti'nin 30 Mayıs 2015, Cumartesi gerçekleştirilecek olan oturumunun konuğu müzisyen, araştırmacı, yazar, koleksiyoner Mehmet Güntekin . Güntekin'in hazırladığı ve 'MÜZİKLİ MAARİF TAKVİMİ: Mayıs'ın Dünya Takviminden Müziğe Yansıyanlar' başlığını taşıyan power point formatındaki sunumda Türk Sanat Musıkisi sanatçılarından Serap Çağlayan ve Yaprak Sayar da icrayı sanat eyleyecekler.

Böylelikle de, geçen haftaki sohbetimizin konuğu olan müzisyen, mimar Celâleddin Çelik dostumuzun 'Tamburi Cemil çalıyor yeni plakta' başlıklı Türk Sanat Musıkisi temalı sohbetinin hemen ardından, bir başka Türk Sanat Musıkisi sanatçısını hazırladığı bir musıki sohbetine / sunumuna muhatap olacağız. Tesadüfen gerçekleşen bu ard arda gelme halinin, bütün müzikperesteleri, özellikle de mezkûr müzik tarzına, Türk Sanat Musıkisi dünyasına gönül verenleri ziyadesiyle bahtiyar edeceğini düşünüyoruz.
2 - Mehmet Güntekin: muhtasar hal tercümesi
1963'te Bafra’da doğdu. İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Üniversite Korosu’nda Süheylâ Altmışdört ile Fatih Salgar’ın öğrencisi oldu, idari görevler üstlendi. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Yapı Kredi Osmanlılar Ansiklopedisi ve Music Makers in Turkey gibi bazı yayınlarda yazarlık yaptı. Kaf Müzik adlı yayın şirketinin kurucuları arasında yer aldı ve 150'nin üzerinde belgesel/müzikolojik CD, kitap ve dergi yayınladı. 

Kurduğu İstanbul Fasıl Topluluğu ve başka gruplarla birçok ülkede konserler verdi. 150 bölüm süren 'Yine Bir Gülnihal' adlı TV programıyla Yazarlar Birliği 1998 TV-Müzik Ödülü’nü kazandı. İncilâ Bertuğ ile TRT-TV’de 111 bölüm süren musiki programları hazırlayıp sundu. Bilim ve sanat kurumlarında tebliğler ve seminerler verdi. Tarih, repertuar, arşiv ve biyografi konularında yararlandığı Murat Bardakçı ile ortak yayınlar yaptı. Tercüman gazetesinde müzik editörlüğü; Musiki Mecmuası’nda yayıncılık ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü; Hürriyet Tarih’te yazarlık, danışma kurulu üyeliği ve redaktörlük; Habertürk Tarih’te yazarlık görevleri üstlendi.  

Sözlü tarih çalışmaları İstanbul Araştırmaları Dergisi’nde yayınlandı. Necdet Yaşar’ın Hatıraları, Nevzad Atlığ’ın Hatıraları, Şerif Muhiddin Targan, Bekir Sıdkı Sezgin, Eyüplü Musikişinaslar (M. Nermi Haskan’la), Kâni Karaca, Üniversite Korosu Kitabı, İstanbul’un 100 Musikişinası, İstanbul’un 100 Şarkısı, Nevzad Atlığ’ın Tanıklığında, Mühendishane’de Musiki ve Malatyalı Musikişinaslar adlarındaki kitapları ve risaleleri yayınlandı. Kuğunun Son Şarkısı ile Expo-2005’te Türkiye’yi Japonya’da temsil eden Rose and Tulip gösterilerinin şefliğini; Itrî Klasik Türk Musikisi Ödülleri’nin yönetmenliğini üstlendi. Türk Musikisi Vakfı genel sekreteri; Kültür Konseyi ile Heybeliada İlm-i Musiki derneklerinde yönetim kurulu üyesi; Turing üyesi; Alaturka Records projesi koordinatörü ve Müzikli Maarif Takvimi ile İstanbul Fasıl Topluluğu yönetmenidir. 

1986’dan beri görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun müdürlüğüne 2006’da, şef yardımcılığına 2014’te atandı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı müzik yönetmenliğini üstlenerek Türk Müzik Kültürünün Hafızası, Dârülelhan Külliyatı, Uluslararası Ali Ufkî Yılı, Uluslararası Yorgo Bacanos Ud Festivali gibi 25 projeyi yönetti (i). 

3 - Ekşi Sözlük ve Mehmet Güntekin

Ekşi Sözlük, Vikipedi'deki tanımıyla 'her türlü konu ve kavram hakkında, kayıtlı yazarların yorumlarını içeren 'katılımcı sözlük' tarzında ağ sayfası'dır. Türkiye'nin, alanındaki en popüler dijital platformu olan bahse konu sözlükte yer alan Mehmet Güntekin başlığına girilmiş entry'lere bakıldığında, bunların ondan son derecede olumlu bahsettikleri görülecektir. Doğrusu ben, sözünü esirgemeyen, eleştirmekten sakınmayan sözlük yazarlarının bu pozitif yaklaşımın tesadüf olmadığını düşünüyorum. Sözlükçülerin onu böylesine hayırla yad etmeleri, Mehmet Güntekin'in hususi hayatını ve mesleki kariyerini tayin eden mahviyetkâlığının, hasbiliğinin, beyefendiliğinin, çıkarcılıktan ve hesapçılıktan milyarlarca ışık yılı uzakta olan harbiliğinin bir tezahürü olsa gerektir (ii).


4 - 30 Mayıs 2015 etkinliğinin zaman plânlaması:

Etkinliğimizin zaman akışı şu şekilde cereyan edecektir:

13.00 - 14.15: Mehmet Güntekin sohbeti;
14.15 - 14.20: Ara;
14.20 - 18.30: Çoğunlukla bir liradan başlayan açılış bedelleriyle katılımcılara sunulacak olan kitapların açık arttırmasının gerçekleştirilmesi.

'Okumadan, araştırmadan, paylaşmadan, özellikle de sohbet etmeden yaşayamam!' 
diyenlerdenseniz; 30 Mayıs 2015, Cumartesi günü Gezegen Sahaf'taki sohbetle, onun hemen ardından yapılacak olan kitap müzayedesinin sizin için anlamlı bir tercih ve adeta biçilmiş bir kaftan olduğunu söylemek doğru olacaktır.

5 - Etkinliğin adresi:

Gezegen Sahaf; Meşrutiyet Caddesi, Aslı Han Sahaflar Çarşısı, Galatasaray, Beyoğlu, İstanbul. 
İletişim için: Kerime  Yardımcı: 0 212 293 94 87, Sedat Yardımcı: 0 544 786 12 92

dipnotlar:

(i): Mehmet Güntekin ve diğer müzisyenlerin icra ettikleri Türk Sanat Musiki eserleri için bknz.
https://www.youtube.com/watch?v=_oDQ3onnbGM
https://www.youtube.com/watch?v=u-o_19vwyFE
https://www.youtube.com/watch?v=4YwfC9Ip1Bo
https://www.youtube.com/watch?v=PTPTIEQyPUg
https://www.youtube.com/watch?v=lYz8v-IiSZs
https://www.youtube.com/watch?v=ei_KNeyOxR4
https://www.youtube.com/watch?v=3yb4yGY_-MM
https://www.youtube.com/watch?v=KPyPMdOeIJY
(ii): Ekşi Sözlük'teki Mehmet Güntekin başlığına girilmiş entry'ler/yorumlar için bknz.
https://eksisozluk.com/mehmet-guntekin--748802

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder