Fabrikalar, tarlalar, servetler ve iktidar, her şey kimin olacak?!


Otomatik alternatif metin yok.


12 Eylül 1980 öncesinde Türkiye Sosyalist Hareketinin bazı fraksiyonlarınca şiar edinilmiş bir slogan vardı:

'Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak!'

Bu sloganı hatırlamama yukarıdaki karikatür vesile oldu; bir diğer deyişle, adeta bir 'zaman tüneli'ne girmeme neden oldu bu görsel. 

1976 - 1984 yıllarında devam ettiğim İstanbul Teknik Üniversitesi, Maçka Maden Fakültesi, Petrol Mühendisliği Bölümü günlerimi ve onu takip eden birkaç yılımı domine eden görüşlerimi (inançlarımı diye de okuyabilirsiniz) özetleyen bir argümandı bu.

1990'ların başından itibaren (dile kolay, 28 yıl olmuş) bilim ve teknoloji ağırlıklı okumalar yapıyorum. An itibarıyla geldiğim noktada insanlığın bütün hallerini, modlarını, kiplerini ve Kuvantum Kozmolojisinin Kopenhagen yorumunun zorunlu sonucu olan Multiverse Theory'e (Çoklu Evrenler Kuramı'na) göre olası geleceklerinin toplamından oluşan seti tam manasıyla ihata edebilecek, değiştirecek, domine edecek antitenin bilim ve teknoloji olduğunu düşünüyorum. Bir diğer ifadeyle, insanlık tarihindeki en önemli devrimlerin, en radikal dönüşümlerin bilimsel gelişmeler ve teknolojik atılımlar dolayımıyla olduğuna inananlardanım epeydir.

Hal böyle olunca da, başlıktaki sorunun cevabını aşağıdaki gibi formüle etmem zaruridir.

Evet, Yapay Zekâ (AI) bu hızla gelişmeye ve öğrenmeye devam ederse, önce en basit olanları, bir diğer deyişle en az zekâ ve donanım gerektirenleri; ardından daha komplike olanları; en nihayet de en komplike olan işlerimizi elimizden alacağa benzemekte. Bu gelecek projeksiyonundaki kritik bir eşik aşıldığında ise, akıllı cihazlarımızın aşağıdaki iddiayı dillendirmelerini mümkün kılan bir gelişmişlik düzeyini yakaladıklarını göreceğiz:

'Fabrikalar, tarlalar, servetler ve iktidar, her şey Yapay Zekâ'nın olacak!!!'

AI ile ilgili görsel sonucu
Facebook'ta yapılan görsel paylaşım için bknz.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207644583805479&set=a.1556289780006.78125.1018069795&type=3&theater

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder