18 Haziran Bayram Koç / Kırkambar Sahaf kitap müzayedesi


18 Haziran 2016, Cumartesi günü, bir önceki  müzayedemizi yaptığımız mekânda, 
Üsküdar Kanaat Lokantası üstündeki Üsküdar Mezat salonunda yapacağımız 
'Bayram Koç / Kırkambar Sahaf Kitap Müzayedesi'nin ikincisine sayılı günler kaldı değerli kitapseverler.

Bir önceki müzayedemize konu eserlerin % 95'ini alarak bizlere büyük bir teveccüh gösteren kitap dostlarına şükranlarımızı sunuyor; bahse konu etkinliğimizin katılımcılarının, her biri bizim için hazine değerindeki eleştiri, uyarı ve önerilerinin ışığında, bu sefer daha az eksiğin ve hatanın olduğu bir müzayede ve kültür performansı gerçekleştireceğimizi umuyor; yanı sıra da,18 Haziran müzayedemiz için, siz değerli kitap dostlarına, ilkinin zenginliğini, ilginçliğini ve heyecanını aratmayacak bir yeni liste hazırladığımızın altını çizmek istiyoruz.
30 Nisan müzayedemizden bir enstantane.
18 Haziran müzayedesinin münadiliği ve moderatörlüğü de, 30 Nisan etkinliğinde olduğu gibi, yine Ziyaver Şencan gerçekleştirecektir.

İlerleyen satırlarda, önce müzayedeye konu eserler hakkındaki bazı genel bilgileri sunacak; ardından da Cumartesi günü, 15.00 - 18.00 saatleri arasında yapılacak olan yeni müzayedemizde, 261 lotta topladığımız 500'den fazla kitap, dergi ve efemeranın sıralı ve açıklamalı listesinin paylaşacağız:

Müzayedeye çıkaracağımız eserlerin tamamının açık arttırması 50 liradan başlayacaktır.
Müzayedeye çıkardığımız eserlerin %95’i ilk baskıdır. Bunlar siz kitap dostlarının malûmu olduğundan, onların bu özelliklerine künye bilgilerinde çoğunlukla değinilmemiştir.
Eserler, aksi belirtilmedikçe, orijinal karton kapaklarında ve yüksek kondisyondadır.
Kitaplar 13 - 17 Haziran günlerinde Üsküdar’daki Kırk Ambar Sahaf dükkânında, 18 Haziran günü ise 12.00’den itibaren Üsküdar Müzayede salonunda sergilenecektir.

O gün çeşitli nedenlerle salona gelemeyecek olan kitap dostları peylerini aşağıdaki telefon numaralarını, e-mail adreslerini, ya da facebook hesaplarının direk mesaj opsiyonunu kullanarak bildirebilirler:

Bayram Koç:
535 383 41 67
Ziyaver Şencan:
536 957 57 82
212 466 29 07
sencan.ziyaver@gmail.com
www.facebook.com/ziyaver.sencan

Üsküdar Mezat / Celâl:
544 744 62 68
https://www.facebook.com/groups/1532412663724741/?fref=ts
A - İlk ikisi hariç diğerleri ithaflı ve imzalı olan aşağıdaki kitapların tamamı ilk baskıdır:
1 – Kur’an-ı Kerimin tercüme ve tefsiri, Ömer Rıza Doğrul, Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık ve Kâğıtçılık yayını, 2 cilt, takım, 1. Cilt: 8 + 208 + 400 sayfa; 2. Cilt: 2 + 401 – 1000 sayfa; İstanbul, 1955, yayıncısının orijinal, klişeli, şık bez cildinde, kondisyomu çok iyi.
2 - Nutuk; Mustafa Kemal Atatürk, eski yazı, 1927, Cumhuriyet Halk Fırkası’sı tarafından tevzii yapılan 50,000’lik tertiptendir. 546 sayfa, özel kâğıda basılı 10 adet harita ve plânı ve taş baskı Atatürk portresi mevcuttur. Erken dönem cumhuriyetin önemli coğrafyacılarından Ruhi Turfan’ın kütüphanesindne çıkma ve onun imzasını taşımakta. Döneminin sırtı deri, bakiyesi bez cildinde, kondisyonu iyi.
3 – Allah, Dr. Bedri Ruhselman, Gayret Kitabevi, İstanbul, 1951, yazarından eski yazı ve yeni yazı ile çift imzalı, 127 sayfa, orijinal karton kapaklarında, mükemmel kondisyonda.
4 - Hakikat peşinde emeklemeler, Abdülhak Adnan Adıvar, İstanbul, 1954, Doğan Kardeş Yayınları, 296 sayfa, yazarından Şevket Rado’ya imzalı ve ithaflı, orijinal karton kapaklarında, mükemmel kondisyonda.
5 – Halit Fahri Ozansoy lotu:
a-İki yanda, psiko-fantastik piyes, Halit Fahri Ozansoy, yazarından imzalı ve ithaflıdır; yazar tarafından Baha Matbaası’nda bastırılmıştır; 1970, 80 sayfa, orijinal karton kapaklarında, iyi kondisyonda.
b-Halit Fahri Ozansoy tarafından elle ve eski yazı ile yazılmış, imzalı ve 1970 tarihli bir şiir.
6 – The Neighbourhood (Köşebaşı), Ahmet Kutsi Tecer, İngilizce, oyun, yazarından Refik (Erduran’a) imzalı ve ithaflı, çeviren: Nüvit Özdoğru, The Turkish Centre of International Theatre Institute, Ankara, 1964, 127 sayfa, orijinal karton kapaklarında, kondisyonu mükemmel.
7 – Üniversite ve hukuk fakültesi, Vasfi Raşid Seviğ, yazarından imzalı ve ithaflı, Akın Matbaası, Ankara, 1951, 183 sayfa, orijinal karton kapaklarında, kondisyonu mükemmel.
8 – Mehmed Akif Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları, Eşref Edib; yazarından Kâzım Karabekir Paşa’ya ithaflı ve imzalı; Asarı İlmiye Kütüphanesi neşriyatı, 2 ciltlik takımın 2. Cildidir; 322 sayfa, çok sayıda s-b görselleri havi, orijinal karton kapakları muhafaza edilerek yapılmış orijinal, zarif, bezden müessese cildinde, kondisyonu mükemmel.
9 – Bir Fikir adamının romanı Ziya Gökalp; M. Emin Erişirgil, Yazarından Aydın Gün ve eşine imzalı ve ithaflı; İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1951, 264 sayfa, orijinal karton kapaklarında, mükemmel kondisyonda.
10 – Mevlâna rubailerinden manzum tercemeler, Hüseyin Rifat, tercümanından imzalı ve ithaflı; Ceza Basımevi, 1937, sayfaları numaralanmamış (96 sayfa), haliyle.
11 – Yaradana mektuplar, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, yazarından ithaflı ve imzalı; İdeal Matbaa, Ankara, 1941, 2 + 48 sayfa; orijinal karton kapaklarında, kondisyonu iyi.
12 – Sultan ‘Abdülhamit II’ ve Bu günkü muarızları, M. Raif Ogan, yazarından ithaflı ve imzalı; baskı yeri ve tarihi belirtilmemiş (İstanbul ve c. 1950’lerin ilk yarısı); eserin 17. sayfasına, orijinalinde sehven atlanan bir dipnot yazar (ya da yayıncısı?) tarafından el yazısıyla eklenmiştir; 78 sayfa, orijinal karton kapaklarında, kondisyonu çok iyi.
13 – Sanat Yolculukları, Cevat Memduh Altar, yazarından ithaflı ve imzalı; MEB Yayını, İstanbul, 1951, 8 + 157 sayfa, orijinal karton kapaklarında, kondisyonu mükemmel.
14 – Tank ve Tankcılık 50 yaşında!..; Tümgeneral İhsan Gürkan, K.K.K. Askeri Basımevi, İstanbul, 1967, yazarından imzalı ve ithaflı, 4 + 154 sayfa, çok sayıda s-b görseli havi, kartondan orijinal ön kapağı döneminin zarif, bezden şahıs cildine giydirilmiş haliyle, kondisyonu mükemmel.
15 – Patrona Halil Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin Romanlaştırılmış Hayatı Reşat Ekrem Koçu; yazarından imzalı ve ithaflı, Koçu Yayın Evi, İstanbul, 1967, 176 sayfa; İstanbul Ansiklopedisi illüstratörlerinden Sabiha Bozcalı tarafından yapılmış çok sayıda resmi havi; tamir görmüş orijinal karton kapaklarında, kondisyonu haliyle.
16 – Tezhipli ve padişah onaylı fermanlar, Fuat Bayramoğlu, yazarından imzalı ve ithaflı, Kültür ve Sanat Dergisi’nin 4. Sayısından ayrı basım; 17 – 36. sayfalar: fermanlar + 6 sayfa Türkçe – İngilizce metin; içi kuşe kâğıda basılı, orijinal karton kapaklarında, kondisyonu çok iyi.

17 – Hayat-ı edebiye 1909 – 1922, Raif Necdet (Kestelli); Yazarından ithaflı ve imzalıdır, İstanbul, 1922, Orhaniye Matbaası, İkbal Kütüphanesi, sahibi Hüseyin, 383, BDK –MİL – ÖZEGE 7104, 383 sayfa, döneminin zarif bez cildinde, kondisyonu çok iyi.
18 – Son Mektub (Yurd Hikâyeleri), Feridun Osman, yazarından imzalı ve ithaflı, Cumhuriyet Gazete ve Matbaası, İstanbul, 1936, 12 sayfa, orijinal karton kapaklarında, kondisyonu iyi.
19 – İktidar koltuğundan idam sehpasına, Sadi Borak, İthaflı ve imzalı, İstanbul Kitabevi, 1962, 240 sayfa, orijinal karton kapağında ve şömizinde, kondisyonu mükemmel.
20 – Kıbrıs Rübaileri, Arif Nihat Asya, yazarından Orhan Seyfi Orhon’a ithaflı ve imzalı; Türkiye Milli Talebe Birliği neşriyatı, Ankara, 1964, 88 sayfa, orijinal karton kapaklarında, kondisyonu mükemmel.
21 – Futbol bizim dünyamız; Gündüz Kılıç, Coşkun Özarı, Eşfak Aykaç; Coşkun Özarı ve Gündüz Kılıç’tan imzalı; Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1962; 286 sayfa (182. sayfadan sonrası numaralanmamıştır), yüzlerce görseli ve döneminin çizim reklâmlarını havi, orijinal karton kapaklarında, kondisyonu mükemmel.
22 – Bozkurtlar diriliyor, Nihal Atsız, yazarından imzalı ve ithaflı, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1949, 181 + 2 sayfa; çok sayıda tam sayfa s-b illüstrasyonla süslü, haliyle.
23 – Kızılçullu yolu, A. Necati Cumalı, şiirler, A.B.C. Kitabevi, İstanbul, 1943, yazarından imzalı ve ithaflı, 32 sayfa, orijinal karton kapaklarında, haliyle.
24 – Les Dieux et les homes Gilgamesh, oyun, Fransızca, yazan Orhan Asena, çeviren Tahsin Saraç. O. Asena ve T. Saraç’tan Melâhat Özgü’ye ithaflı ve imzalı. 80 sayfa, orijinal karton kapaklarında, kondisyonu mükemmel.
25 – İkinci Sis, Fazıl Ahmet Aykaç, yazarından eski yazı ile ithaflı ve imzalı, Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi, İstanbul, 1952, 160 + 2 sayfa, orijinal karton kapaklarında, kondisyonu mükemmel.

B – Nadir dergi, ansiklopedi ve kitaplar:

26 – İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi; 11 cilt, tam takım; 11. Cilt ek cilttir; çıkaranlar: İsmet Alkan, Aslan Tufan Yazman; İstanbul, 1946 - 1960; VIII + 375, VIII +368, VIII +375, VIII +375, VIII +375, VIII + 372, VIII + 372, VIII + 376, 382, 328, VIII +344 SAYFA. Metin içinde binlerce s-b ve renkli görseller ve metin dışı planşlar halinde görselleri havidir. Orijinal, klişeli, kırmızı bez ciltlerinde ve mükemmel kondisyondadır.
27 – Hayat Ansiklopedisi, 10 cilt, tam takım; bütün ciltlerin arka kapak içindeki taş baskı, çok katlı, renkli tablolarının tamamı mevcuttur ve bu da çok nadir olarak görülen bir durumdur; Matbaacılık ve Neşriyat T.A.Ş. Cumhuriyet Müesseseleri yayını, İstanbul, 1932 - 1936; X + 470 + 6, 471 – 948 + 6, 949 – 1428 + 6, 1429 – 1908 + 6, 1909 - 2388 + 4, 2389 – 2868 + 4, 2889 – 3368 + 4 (bu ciltte sayfa numaralanmasında bir hata yapılmış ve 7. Cilt 2869. Sayfadan başlayacağı yerde, 2889’dan başlamıştır. Sayfalarda bir eksik yoktur), 3369 – 3848 + 4, 3849 - 4328 + 4, 4329 - 4802 + 4; metin içi binlerce s-b ve renkli resim, metin dışı planşlar halinde s-b ve renkli görseller; Cumhuriyet döneminin Latin alfabesiyle basılmış ilk kapsamlı ansiklopedisi olan eser orijinal, klişeli ve mavi, yeşil, pembe renkli bezden ciltlerinde olup mükemmel kondisyondadır.
28 – Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Menteş Kitabevi Yayını, İstanbul, Ekim 1967 – Eylül 1973; 1 – 72 sayı orijinal, klişeli, müessese ciltlerinde olup 12 cilt (9 kitap) 
birlikteliğindedir; binlerce görseli ve belgeyi havidir ve mükemmel kondisyondadır.
29 – Eczacıbaşı sanat Ansiklopedisi, Yapı Endüstri Merkezi yayını, İstanbul, ilk baskı, 1997, 2043 sayfa; binlerce s-b ve renkli görseli havi, orijinal cilt ve şömizlerinde, kondisyonu mükemmel.
30 – Endüstri Fen San’at ve Teknik dergisi; yayınlayan İbrahim Pertev Endüstri, Eylül 1946 – Ağustos 1950; 32. Yıl, sayı 1 – 12, 33. Yıl: 1 – 12 sayı; yıl 34: 1 – 12 sayı, yıl 35: 1 – 12 sayı, toplam 48 sayı, çok sayıda görseli ve döneminin çizim reklâmlarını havidir; döneminin sırtı ve köşeleri bezden 5 zarif cilt içinde, yüksek kondisyondadır.
31 – Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Nihad Sami Banarlı, 2 cilt takım; M.E.B. yayını, İstanbul, 1971, VIII + 624 + VI, 625 – 1369 sayfa; metin içi yüzlerce görseli ve metin dışı çok sayıda renkli planşı içermektedir; klişeli, orijinal müessese ciltlerinde ve yüksek kondisyondadır.
32 – Yüzyıllar boyunca Üsküdar, Mehmet Mermi Haskan, Üsküdar Belediyesi yayını, İstanbul, 2001, 3 cilt, takım, 1543 sayfa, metin içi çok sayıda görseli havi; orijinal bez cilt ve şömizlerinde, yüksek kondisyondadır.
33 – İsmet Paşa ile 10 yıl, Metin Toker, Akis Yayınları, Ankara, 4 kitap tek cilt birlikteliğindedir; 1. Kitap: 1954 – 1957: 221 sayfa, ikinci baskı, 1966; 2. Kitap: 1957 – 1960, 248 sayfa; ilk baskı, 1966; 3. Kitap: 1960 – 1961, ilk baskı, 1967, 233 sayfa; 4. Kitap: 1961 – 1964, ilk baskı, 1969, 159 sayfa; döneminin bezden yapılmış özenli sahıs cildinde, yüksek kondisyondadır.
34 – Denizcilik Bankası T.A.O. İşletmeleri, Tersaneleri, Sahil Tesisleri ve Gemilerinde Bakım, Tutum, Tamir ve Teknik İdare Usulleri Talimatnamesi; Denizcilik Bankası Basımevi, İstanbul, 1960, 4 cilt; yaklaşık 1500 sayfayı bulan bu külliyat, hizmete özel bir belgeler toplamı olup, sivil denizcilik tarihimiz için önemli ve enteresan bir vesikalar lotudur. Çok sayıda görseli havi olan belgeler döneminin orijinal müessese ciltlerindedir; kondisyonu mükemmeldir.
35 – Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler – From Siberia to Anatolia the Turcs on the Rock, Servet Somuncuoğlu; Türkçe - İngilizce, 2. Baskı, İstanbul, 2010, 543 sayfa; metin içi yüzlerce renkli görseli havi, arka kapak içinde Atlas Kartografya Servisi yapımı katlı haritası mevcuttur, orijinal cildinde ve şömizinde, kondisyonu mükemmeldir.
36 – Saymalıtaş Gökyüzü Atları – Saimaluu – Tash Sky Horses, Servet Somuncuoğlu; Türkçe – İngilizce, İstanbul, 2011, 552 sayfa; metin içi yüzlerce renkli görseli havi, orijinal cildinde ve şömizinde, kondisyonu mükemmeldir.
37 - Müteferrika Basmacı İbrahim Efendi ve Müteferrika Matbaası – Basmacı İbrahim Efendi and teh Müteferrika Press; Fikret Sarıcaoğlu – Coşkun Yılmaz; Türkçe – İngilizce; Esen Ofset Yayını, 2. Baskı, İstanbul, 2009, 397 sayfa; metin içi çok sayıda renkli görseli havi; orijinal kutusunda, cildinde ve şömizinde, mükemmel kondisyondadır.
38 – Son hattatlar, İbnülemin Mahmud Kemal İnal, M.E.B. yayını; İstanbul, 1970, 2. Baskı; VIII + 837 sayfa, metin içi çok sayıda hüsn-ü hat ve görsel içermekte olup orijinal karton kapaklarında ve yüksek kondisyondadır.
39 – Son Asır Türk Şairleri, İbnülemin Mahmud Kemal İnal; 12 cüz, tam takım; M.E.B. Yayını, İstanbul, 1969 – 1971; XVI + 2288 sayfa + 1 yaprak kuşe kâğıda basılı yazarın portresini ve metin içi çok sayıda görseli havidir; 12. Cüzün ön kapağı ve ilk sayfaları yorgun, bakiyesinin kondisyonu iyi durumdadır.

C – İmzalı kitaplar:

40 – Ben de yazdım – Milli Mücadeleye Gidiş, Celâl Bayar; 8 cilt, tam takım; Baha Matbaası, İstanbul, 1965 - 1972; metin içi çok sayıda belgeyi ve görseli havidir; ilk cilt yazarından Orhan Cemal Fersoy’a imzalı ve ithaflı, geri kalan 7 cildin her biri de Celâl Bayar’dan imzalıdır; orijinal ciltlerinde ve şömizlerinde, kondisyonu çok iyi.
41 – Hâtıralarım, Hilmi Uran; yazarından Prof. İsmet Aka’ya ithaflı ve imzalı; kendi yayını, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1959, XXIV + 578 sayfa; kuşe kâğıdına basılmış metin dışı tam sayfa görselli planşları havi; orijinal karton kapaklarında, kondisyonu mükemmeldir.
42 – Kalb ağrısı, Halide Edip Adıvar, yazarından imzalı; Remzi Kitabevi, İstanbul, 1962, 3. Baskı; 263 sayfa, döneminin zarif şahıs cildinde, yüksek kondisyonda.
43 – Bugünlerde bahar indi, Yaşar Kemal; yazarından ithaflı ve imzalı, şiir, YKY, 1. BASKI, İstanbul, 2010; 116 sayfa; sınırlı yapılmış özenli baskının 863 nolu nüshası; hard cover; kondisyonu iyi.
44 – Bugünkü Türkili (Türkistan) ve yakın tarihi – cilt 1 Batı ve Kuzey Türkistan, A. Zeki Velidi Togan, yazarından genelkurmay başkanlığına ithaflı ve imzalıdır; İstanbul, Türkili (Türkistan) – Bilik yayını, no 2; 1942 – 1947, XII + 696 sayfa; metin dışı katlı haritalar ve görseller; döneminin bez cildinde; arka kapak lekeli; geri kalanı mükemmel kondisyondadır.
45 – Hazreti Muhammed, W. M. Watt, çeviren: Hayrullah Örs, çevirmenden ithaflı ve imzalı; ilk baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1963, 255 sayfa, orijinal karton kapaklarında, kondisyonu iyi.
46 – Il Libro dei Morti Degli Antichi Egiziani, Boris de Rachewiltz; All’insegna del Pesce d’Oro, Milano, 1958; 114 sayfa, sınırlı lüks baskının 367 numaralı nüshasıdır. Aristokrat / soylu bir Rus ailesinden gelen ve Ezra Pound’un kızıyla evlenen İtalyan arkeolog, mısırbilimci, İncil uzmanı, etnolog ve esoterist olan Boris de Rachewiltz’in (1926 – 1997), müzayedeye sunduğumuz bu eseri, esoterist ve okültistlerin kült kitaplarından olan ‘Kadim Mısır’ın Ölüler Kitabı’ hakkındaki Türkiye’de pek bilinmeyen bir kitaptır. Yazarının hem İtalyanca ve hem de hiyeroglif dilinde yazdığı ithaf ve imzalar, bu nadir eserin değerini arttırmaktadır (https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_de_Rachewiltz).Orijinal bezden cildinde ve yüksek kondisyondadır.

D – İmzalı kitaplar:

47 – Pencere…Köprü…Ve ötesi…İlhan İrem, imge yayınları, sanatçıdan Oya Kayacan’a ithaflı ve imzalı; 128 sayfa + İlhan İrem’in yazdığı, Nuri Kurtcebe’nin çizdiği, birinci hamur kâğıda renkli basılmış esoterik, mistik, metafizik, okültist ve ufolojist temalar taşıyan 24 sayfalık çizgi roman; 1. Baskı, İstanbul, 1985.
48 – Orta-Asya Göçlerinde Tunçderililer – Fiziksel ve Sosyo-kültürel; Halûk Cemil Tanju; yazarından imzalı ve ithaflıdır; (4) + XVI (haritalar ve görseller) +408 sayfa.
49 – Şifalı Otlar Kitabı, İlhan Berk; yazardan imzalı ve ithaflıdır; Dönemli Yayıncılık, İst., 1987; 142 sayfa.
50 – Tanıdık Dünya, Melih Cevdet Anday, resimler: Abidin Dino; yazardan imzalıdır; müzayedeye sunduğumuz bu nüsha, imzasının yanına düşülmüş ayrıntılı açıklamaya göre, Melih Cevdet Anday ölümünden 4 gün önce hastahane’de tedavisi sırasında imzaladığı kitap olup, kuvvetle muhtemeldir ki, sanatçının imzaladığı son kitabıdır; 91 sayfa.
51 – Çamaşırcının Kızı, Orhan Kemal; yazardan imzalı ve ithaflı; resimler Agop Arad, Yeditepe Yayınları, İst., 1964; 96 sayfa.
52 – Güz Bitiği, Cemal Süreya; yazardan imzalı ve ithaflı; Dönemli Yayıncılık, İst., 1988; 71 sayfa.
53 – Eski Sevgili, Leylâ Erbil; yazardan ithaflı ve imzalı; Adam Yayıncılık, İst., 1984; 212 sayfa.
54 – Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum, İlhan Berk; yazardan imzalı ve ithaflıdır; ithafın sonunda Berk’in cep numarasını da yazması, muhatabının onun için özel birisi olduğuna işaret etmektedir. Kitap, yazarın bu esere ait el yazması sayfalarını da içermesiyle de dikkate değerdir. Adam Yayıncılık, İst., ilk baskı, 1993, 91 sayfa.

55 – Sevda ile Sevgi, Edip Cansever; yazardan Necati Cumalı’ya ithaflı ve imzalı; ilk baskı, Koza Yayınları, İst., 1977; 104 sayfa.
56 – Yerden Göğe, Şükûfe Nihal, yazardan ithaflı ve imzalıdır; La Turqui Modern Matbaası, İst., 1960; yazarın tam sayfa bir portresini havidir, 160 sayfa.
57 – Batı Yakası’nın Hikâyesi, Arthur Laurents, çev: Can Yücel; C. Yücel’den ithaflı ve imzalıdır; 1. Baskı, Gözlem Yayıncılık, İst., 1988; 150 sayfa.
58 – Yalnızlık Paylaşılmaz, Özdemir Asaf; yazardan ithaflı ve imzalı, ilk baskı, Cem Yayınları, İst., 1978; 136 sayfa.

59 – Kâzım Karabekir, toplayan: Kandemir; Kâzım Karabekir’den imzalı ve ithaflıdır; Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi, İst., 1948, 192 sayfa, metin içinde çok sayıda s-b görseli ve kuşe kâğıda basılı tam sayfa renkli bir Karabekir resmini havidir.
60 – İkinci Cihan Harbi, Ali İhsan Sabis; yazardan Refi’ Cevad (Ulunay)’a ithaflı ve imzalıdır; Tan Basımevi, İst., 1943; kapakları ve künye sayfası az lekeli, haliyle.
61 – Zati Sungur öğretiyor – salon oyun ve eğlenceleri, Zati Sungur; yazardan ithaflı ve imzalıdır; Sinan Matbaası, İst., 1965; bol çizimli, 96 sayfa; 2 adet ‘Üniversal sihirbazlık ve illüzyon hünerleri stüdyosu’ antetli boş sipariş belgesiyle birlikte.
62 – Türkiye Kuşları – İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri sayı 4; Dr. Saadet Ergene; yazarın kütüphanesinden çıkan eser, onun imzasını taşımakta; Kenan Matbaası, İst., 1945; XX + 361 sayfa (metin) + 36’sı tam sayfa ve renkli olmak üzere, kuşe kâğıda basılı, 140 sayfa; Saadet Ergene isminin yazılı olduğu döneminin bezden zarif cildinde.63 – 49 saat Graf Zeppelin ile havada - Yunus Nadi Beyin intibaları; yazarı Yunus Nadi’den Ordu valisi Ali Kemali (Aksüt) Bey’e ithaflı ve imzalıdır; Cumhuriyet Matbaası, İst., 1930; çok sayıda s-b görseli havi; 102 sayfa, haliyle.
64 – Modern kâğıt imalinin 30 ncu yıldömünde hatırladıklarım ve düşündüklerim, Mehmed Ali Kâğıtçı; yazardan Orhan Seyfi Orhon’a ithaflı ve imzalı; Halk Basımevi, İstanbul, 1966; s-b görselleri ve belgeleri havi, 48 sayfa.
65 – Adile Ayda lotu:
a-Atsız’dan Adile Ayda’ya mektuplar, yazardan Tekin Erer’e ithaflı ve imzalı; Ayyıldız Matbaası, 1988, Ankara; 126 sayfa.
b-Adile Ayda’dan Tekin Erer’e elle yazılmış mektup ve postadan geçen zarfı.
66 – İnsanlık zelzelesi – komünizmin tarihi hikâyesi, amaçları ve tezatları, İlhan Bardakçı; yazardan ithaflı ve imzalı; Murad Yayınları, Ankara, 1967, 146 sayfa.

67 – Soldaki çatlaklar (1924 – 1966), Aclan Sayılgan, yazardan ithaflı ve imzalı; Uygar Yayınları, Ankara, 1966; 50 + VI sayfa.
68 – Menderes diyor ki – birinci kitap 7 Ocak 1946 – 14 Mayıs 1950, hazırlayan: Şükrü Esirci, yazardan ithaflı ve imzalı; Demokrasi yayınları, 1967, 240 sayfa.
69 – Sonra? Celal Sılay, yazardan Tekin Erer’e bir değil tam iki tane ithaf ve imzalı; Tekin Erer kütüphanesi damgasını havi; Yeni Basımevi, Bursa, 1946; 32 sayfa, haliyle.
70 – Türk Süryaniler tarihi, Horepiskopos Aziz Günel, yazardan ithaflı ve imzalıdır; Diyarbakır, 1970; metin içinde çok sayıda s-b görsel ve çizim vardır; 446 sayfa.

71 – Olmuş şeyler – hikâyeler, Selim Sırrı Tarcan; yazardan ithaflı ve imzalıdır; Ülkü Basımevi, İst., 1950; 96 sayfa.
72 – Fikir sohbetleri, Mustafa Şekip Tunç; yazardan ithaflı ve imzalıdır; Ülkü Kitap Yurdu yayını, İst., 1949; 203 sayfa.
73 – Türklerde karagöz – Alman müsteşriki Profesör Yakob’un ‘Gölge tiyatrosu tarihi’ adındaki eserini(n) Türklere ait kısmı, çeviren Orhan Şaik Gökyay, çevirmenden ithaflı ve imzalı; Bürhaneddin Matbaası, İst., 1938, 37 sayfa, haliyle.
74 – Küllüknâme, Sıtkı Akozan, yazardan imzalıdır; Bürhaneddin Basımevi, İst., 1936; 16 sayfa, haliyle.

75 – An army in exile – the story of the second Polish corp, Lt.-general W. Anders, C.B; yazarından (Nazi işgali altındaki Polonya’nın sürgündeki hükümetinin ordusunun komutanı) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay başkanı Orgeneral Salih Omurtak Paşa’ya imzalı ve ithaflı; Macmillan & Co. Ltd, London, 1949; XVI +319 sayfa; metin içi çok sayıda fotoğraf ve harita ile, kuşe kâğıda basılmış metin dışı planşlarda çok sayıda görselleri havi. Orijinal bez cildinde.
76 – Bir imparatorluğun yağması – Balkan bozgunu ve 1. Dünya Harbi, İlhan Bardakçı; yazardan imzalı ve ithaflı; Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii, Ankara, baskı tarihi belirtilmemiş (c. 1970’lerin başı); XII + 269 sayfa; metin içinde çok sayıda görseli havi.
77 – Kan ağacı, Özcan Güven, yazardan hem Oktay Arayıcı’ya ve hem de Güler Kıpçak’a ithaflı ve imzalı olan eser bu yanıyla ilginçtir; Kovan Kitabevi Yayını, İzmir, 1967; 72 sayfa.
78 – Bugün’ün dervişi Mehmet Şevket Eygi kimdir? Belgelerle, M. Şahap Tan; yazardan ithaflı ve imzalıdır; Garanti Matbaası, İstanbul, 1970; 144 sayfa, metin içi belgeleri havi.

79 – 1961 mebus seçimi münasebetiyle Muş’lu hemşehrilerime insanlığın dününe, bugününe ve yarınına mahsus açık mektup, mücahit Muşlu Hayri Beninğ, yazardan ithaflı ve imzalıdır; Şaka Matbaası, İst., 1961; 64 sayfa.
80 – Ceza hakimi, İlhan Tarus, yazardan Saffet Nezihi’ye ithaflı ve imzalıdır; C.H.P. Halkevleri Temsil Yayınları, Ulusal Matbaa, Ankara, 1940; 80 sayfa, haliyle.
81 – Lâtin edebiyatı tarihi, Profesör İsmail Hikmet Ertaylan, yazardan Salih Zeki’ye ithaflı ve imzalı; Ülkü Basımevi, İst., 1938; 284 sayfa, metin içinde çok sayıda görselleri havi, haliyle.
82 – Anayasa hareketlerimiz şeması, Mustafa E. Elöve, yazardan ithaflı ve imzalı; İsmail Akgün Matbaası, İst., 1960; 43 sayfa.

83 – Seni sevmek, Ümit Yaşar, yazardan ithaflı ve imzalı; Alpay Yayınları, birinci hamur kâğıda basılı özel baskının 252 numaralı nüshası, ilk baskı, İstanbul, 1966; 8 + 105 + 3 sayfa.
84 – Seninle ölmek, Ümit Yaşar Oğuzcan, yazardan Tarık Dursun Kakınç’a ithaflı ve imzalıdır; kapak ve desenler Hüseyin Mumcu; Ümit Yayınları, Ankara, 1960; 64 sayfa, haliyle.
85 – A toi…, Nino Anavi, desenler: Jale Yılmabaşar; yazardan ve Jale Yılmabaşar’dan imzalı ve ithaflı; özellikle de J. Yılmabaşar’ın gökkuşağı kıvamındaki imzası görülmeye değer; Fransızca, İst., 1985; 124 sayfa, Jale Yılmabaşar tarafından yapılmış çok sayıda deseni havi, orijinal hard cover’ında.

E – Nazım Hikmet koleksiyonu: aşağıdaki eserler, aksi belirtilmedikçe, orijinal karton kapaklarında ve yüksek kondisyondadır:


86 – Yapı Kredi Yayınları ‘Nazım Hikmet Bütün Eserleri’ Özel seti:
2002 tarihinde birinci hamur kâğıda basılan, basıldığı yıla nispetle her biri 2002'şer adet basılan aşağıdaki 8 kitap, lüks bez ciltlerinde ve şömizlerinde olup, her biri numaralanmış olan edisyonunun 25. Numarasını taşımaktadır. 8 kitap bezle kaplı şık ve orijinal kutusundadır. Kitapların sonundaki YKY’na ait olan kitap listelerini içeren sayfalar kitapların toplam sayfa sayısına eklenmemiştir.
a-835 satır, 239 sayfa; b-Benerci kendini niçin öldürdü? 273 sayfa; c-Kuvâyi Milliye, 226 sayfa; d-Yatar Bursa kalesinde, 212 sayfa; e-Memleketimden insan manzaraları, 537 sayfa; f-Yeni şiirler, 195 sayfa; g-Son şiirleri, 192 sayfa; h-İlk şiirler, 219 sayfa.


87 – Nazım Hikmet Bütün Eserleri, 8 cilt, tam takım, Sofya, 1967 – 1972 yıllarında Bulgaristan’ın baş şehrinde basılan söz konusu 8 cildin bir arada çıkması, hele de bu kondisyonda olmaları çok zordur; orijinal bezden ciltlerinde, kondisyonu iyi durumdadır.
88 – Piraye’ye mektuplar, 2 cilt, takım; Adam Yayınları, ilk baskı, İst., 1998; 1. Cilt: 367 sayfa, 2. Cilt: 372 sayfa.
89 – Jokond ile Si-Ya-U, Nazım Hikmet, Kovan Kitabevi Yayını, İzmir, 1967, 40 sayfa.
90 – İt ürür, kervan yürür, Orhan Selim (Nazım Hikmet); Nazım Hikmet’in müstear isimle basılmış bu çok nadir eserini toplıyan ve bastıran: Ahmed Cevat, Yeni Kitabcı, İst., 1936, 48 sayfa, arka kapağı eksik, haliyle.

91 – Taranta Babu ya mektublar, Nazım Hikmet, Yeni Kitapçı Neşriyatı, baskı tarihi belirtilmemiş (c. 1930’lar) 63 sayfa.
92 – Benerci kendini niçin öldürdü, Nazım Hikmet, Sühulet Kütüphanesi, İst., 1932, 116 + 12 sayfa; eser Fikret Muallâ tarafından yapılmış çok sayıda deseni içermektedir.
93 – Varan 3, Nazım Hikmet, Muallim Ahmet Halit kitaphanesi, İst., 1930., 80 sayfa.
94 – Kafatası faciası, Nazım Hikmet, Semih Lütfü - Sühulet Kütüphanesi, İst., 1932; 103 + 9 sayfa.


95 – Jokond ile Si-Ya-U, nazım Hikmet, Akşam Matbaası, İst., 1929; 40 sayfa; kapak kompozisyonu ve metin içindeki desenler Cevdet tarafından yapılmıştır.
96 - Faşizm sınıflar ve emperyalizm, Nazım Hikmet, Özgün Yayınları, İst., 1975, 104 sayfa.
97 – 835 satır, Nazım Hikmet, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İst., 1932; 48 sayfa.
98 – Bir ölü evi yahut merhumun hanesi, Nazım Hikmet, kapak resmi: Abidin (Dino), Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, 1932; 95 sayfa.
99 – Europe revue litteraire mensuelle Novembre – Decembre 1974, Nazım Hikmet özel sayısı; 246 + 10 sayfalık derginin ilk 168 sayfası nazım Hikmet’e ayrılmıştır. Nazımla ilgili çok sayıda görseli havidir, haliyle.
+
F – Tarih kütüphanesi: aşağıdaki eserler, aksi belirtilmedikçe, iyi kondisyondadırlar.

100 – Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi, yazan: Mehmed Zılli oğlu Evliyâ Çelebi, Türkçeleştiren: Zuhuri Danışman, Zuhuri Danışman Yayınevi, İst., 1969 – 1971; 15 cilt, müessenin klişeli, resimli, özenli bezden cildinde; 335 + 352 + 320 + 320 + 336 + 335 + 335 + 320 + 320 + 320 + 320 + 320 + 311 + 319 + 287 sayfa.
101 – Nâimâ Târihi, yazan: Naîmâ Mustafa Efendi, çeviren: Zuhuri Danışman, Zuhuri Danışman Yayınevi, İst., 1967 – 1969; 6 cilt, tam takım; bütün ciltler müessesenin bezden, altın varaklı, özenli cildindedir; tamamı 2976 sayfadır.
102 – Adnan Menderes’in konuşmaları demeçleri makaleleri, 9 cilt, tam takım; Demokratlar Kulübü Yayınları, Ankara, 1991 - 1992, 426 + 486 + 519 + 537 + 447 + 475 + 442 + 496 + 355.
103 – Gulag Takım Adaları, Aleksander Soljenitsin; Rusçadan çeviren: Selim Taygan; 3 cilt, tam takım; Nebioğlu Yayınları, İst., 1974 – 1977; 552 + 598 + 540 sayfa; metin içinde s-b görselleri havidir.

104 – Hayat ve hatıratım, Dr. Rıza Nur, tam takım; Altındağ Yayınevi, İst., 1967 – 1968; 2006 sayfa; orijinali 4 cilt olan eser, döneminin bezden yapılmış 3 şahıs cildinde birleştirilmiştir.
105 - En meşhur Türk pehlivanları serisinden olan ve tamamı M. Sami Karayel tarafından yazılıp Muallim Ahmet Halit Kitabevi tarafından basılan toplam 13 kitap döneminin bezden yapılmış tek bir şahıs cildinde toplanmıştır:
a-Koca Yusuf, 1944, 48 sayfa; b-Hergeleci İbrahim, 1942, 55 sayfa; c-Sultan Azizin pehlivanları, 1942, 54 sayfa; d-Yozgatlı Kel Hasan, 1943, 32 sayfa; e-Yürük Ali, 1943, 40 sayfa; f-Arnavutoğlu, 1942, 46 sayfa; g-Kavasoğlu Koca İbrahim, 1943, 48 sayfa; h-Şamdancıbaşı Kara İbo, 1943, 46 sayfa; i-Cihan pehlivanı Kara Ahmet, 1943, 47 sayfa; j-Kurtdereli Mehmet, 1948, 48 sayfa; k-Makarnacı Hüseyin, 1948, 48 sayfa; l-Adalı Halil, 1948, 47 sayfa; m-Kızılcıklı Mahmut, 1948, 48 sayfa.
106 – Topkapu Sarayı, Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kollektif Şirketi yayını, İstanbul, (1960), 240 + XIII SAYFA. Metin içinde İstanbul Ansiklopedisi illüstratörler heyetinden Sabiha Bozcalı, Nezih İzmirlioğlu ve Reşad Sevinçsoy tarafından yapılmış çok sayıda usta işi desen yer almaktadır. Eserin klişeli kabartmalı, desenli, zarif müessese cildindeki sınırlı sayıda basılmış lüks edisyonuna ait bir nüshası müzayedeye çıkarılmaktadır.
107 – Peçevi Tarihi, İbrahim Peçevî, bugünkü dile çeviren: Murat Uraz, 2 cilt, tam takım, toplam 544 sayfa; Neşriyat Yurdu yayını, İst., 1968; müessesenin orijinal, klişeli, kabartmalı, desenli bezden cildindedir.
108 – Cengiz ve Türk – Moğol İmparatorluğu, Reşat Ekrem (Koçu), Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İst., 1934; 64 sayfa, metin içi s-b görselli; sırtı tamir görmüş, haliyle.
109 – Dardanelles, Alan Moorehead, Fransızcaya çeviren: R. Jouan; Presses de la Cite, Paris, 1958, Gallipoli’nin Fransızca ilk baskısı, 315 sayfa, kuşe kâğıda basılı metin dışı çok sayıda görseli havidir; yorgun şömizinde, haliyle.
110 – Les Turcs et les revendications Armeniennes, Imprimerie A.-G. L’HOİR, Paris, 1919, 29 + (3) sayfa, haliyle.
111 – Abdülhamit Yıldız hatıraları, yazan: Tahsin Paşa – esbak mabeyn başkâtibi, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İst., 1931, 298 sayfa, çift sütun şeklinde dizilen eser orijinal karton kapaklarının giydirildiği döneminin şahıs cildindedir.


112 – Moskova hatıraları (21/11/1920 – 2/6/1922), yazan: General Ali Fuat Cebesoy, 
Vatan Neşriyatı, İst., 1955, 350 + IX sayfa.
113 – Ataturk a biography of Mustafa Kemal, father of modern Turkey, Lord Kinross, William Morrow and Companyi New York, 1965; XX +615 sayfa metin + 8 sayfa kuşe kâğıda basılı görseller, orijinal cildinde.
114 – Sea warfare 1939 – 1945 a German viewpoint, yazan: vice-admiral Friedrich Ruge, İngilizceye çeviren: Commander M. G. Saunders, R. N.; Casell & Company LTD, London, 1957, XIV + 337 sayfa, metin içi görselleri ve metin dışı kuşe kâğıda basılı görselleri havidir. Eser yazarından İzmir’in önemli simalarından Hüsnü İkbal’e imzalı ve ithaflıdır. Ön kapağa yapıştırılmış olan ve Almanya’nın Ankara büyükelçiliğindeki denizcilik ateşesinin Hüsnü İkbal’e yazdığı ıslak imzalı İngilizce bir teşekkür mektubu da dikkat çekicidir.
115 – XV – On beşinci yıl kitabı, Cumhuriyet Halk Partisi, 1938, XVI + 611 sayfa + metin dışı çok sayıda görseli, grafiği ve haritayı içeren katlı levhalar ve planşlar. Orijinal ön karton kapağı muhafaza edilerek yapılmış döneminin özenli bezden cildindedir; Cumhuriyetin 15. Yılında, her alanda sağlanan ilerlemelerin icmali niteliğindeki kitap yüksek kondisyonuyla göz doldurmaktadır.

G – İstanbul Kütüphanesi:

116 – Les iles des princes, Gustave Schlumberger, Paris, A. De Boccard, 1925; 395 sayfa, döneminin sırtı deri, bakiyesi ebrulu cildinde.
117 – Eski İstanbul yaşayışı – beşyüzüncü yıl serisi, Musahipzade Celâl, Türkiye Yayınevi, 1946, 8 + 184 sayfa, metin içi çok sayıda görselleri havi, sırtı tamir görmüş, haliyle.
118 – Les iles des Princes, Ernest Mamboury, Maarif Matbaası, İst., 1943, 8 + 94 sayfa, metin içi çok sayıda görselleri ve metin dışı çok katlı, renkli haritaları havidir. Orijinal karton kapağı giydirilmiş döneminin bezden, zarif cildinde.
119 – Byzance – Constantinople – Istanbul guide Touristique, Ernest Mamboury, Millî Neşriyat Yurdu, İst., 1934; 8 + 16 + 450 sayfa + reklâmlar bölümü; metin içinde çok sayıda görseli havidir; orijinal karton kapaklarının giydirildiği döneminin bezden cildindedir.

120 – Bosporus – die stadtmauern von Galata; yazan: J. Gottwald; historische bilder vom Bosporus, yazan: dr. A. D. Mordtmann, konstantinopel, Verlag von O. Keil, 1907; 112 sayfa, metin içi çok sayıda görseli ve metin dışı bir katlı şehir plânını içermektedir, sırtı tamir görmüş, haliyle.
121 – İstanbulda sahâbe kabirleri, prf. Dr. A. Süheyl Ünver, İstanbul Fethi Derneği Yayınları, nr. 4, İst., 1953; VIII + 49 sayfa, metin dışı çok sayıda sepya kıvamında ve 1 adet de renkli görselli planşları havidir; şömizi yorunca, haliyle.
122 – İstanbul (1939 – 1947), N. İlhan Berk, Sakarya Basımevi, 1947, 47 sayfa.
123 – İstanbul Üniversitesi tarihi, Profesör Cemil Bilsel, İstanbul Üniversitesi yayını, no. 182, Kenan Matbaası, İst., 1943; sadece 500 adet basılan eser metin dışı kuşe kâğıtlara basılmış belgeleri ve görselleri havidir.

124 – CONSTANTINOPLE, Edwin A. Grosvenor, Boston, Roberts Brothers, 1895. 2 cilt, tam takım; xxii + 811 sayfa; metin içi yüzlerce görseli havidir; Bu eser Bizans ve Osmanlı İstanbul’unu anlatan en ünlü kitaplardan ve referans kaynaklarından birisidir; Kitap sadece muhteviyatıyla değil, aynı zaman görsellerinin ve baskısının kalitesiyle de göz doldurmaktadır; orijinal ve yorgun ciltlerinde, haliyledir.

H – Dünya ve Türk edebiyatının seçkin eserleri; Türk edebiyatına ait olanlar ilk baskıdır:

125 - Goethes Werke; 10 cilt, tam takım; Leipzig, baskı tarihi belirtilmemiş (c. 1880’ler), Goethe’nin bütün eserlerini içeren Gotik karakterli hurufatla basılmış külliyat döneminin sırtı ve köşeleri deri, bakiyesi ebrulu çok şık ciltlerindedir; 401 (yazarın portresini ve katlı el yazısının faksimilesini havi) + 643 + 624 + 407 + 587 + 431 + 496 + 422 + 321 + 567 sayfa.
126 – Tutunamayanlar, Oğuz Atay, 2 cilt, Sinan Yayınları, 1971 – 1972, toplam 663 sayfa.
127 – Günlük, Oğuz Atay, İletişim Yayınları, İst., 1987, 281 + 11 + 12 sayfa (albüm kısmı); sırtı yorgunca, haliyle.

128 – Tehlikeli oyunlar, Oğuz Atay, Sinan Yayınları, İst., 1973; 502 sayfa. Ön kapakta, üstte ufak bir atık var.
129 – O ki o yüzden varız, Necip Fazıl Kısakürek, Türk Neşriyat Yurdu Yayını, İst., 1961; 4 + 444 sayfa.
130 – Çile, Necip Fazıl Kısakürek, Bedir Yayınları, İst., 1962; 232 sayfa.
131 – İnce Memed, Yaşar Kemal, Çağlayan Yayınevi, İst., 1955, toplam 351 sayfa, haliyle.

132 – Deniz eskisi, İlhan Berk, Adam Yayıncılık, İst., 1982; 118 sayfa.
133 – Tütünler ıslak, Turgur Uyar, Dost Yayınları, Ankara, 1962, 37 sayfa.
134 – üvercinka, Cemal Süreya, Yeditepe Yayınları, 1958, 60 sayfa, sırtı tamir görmüş haliyle.
135 – Devlet ve tabiat, Ece Ayhan, E Yayınları, 1973, 111 sayfa.

136 – Toplandılar ’70 – 73 notları’, Turgut Uyar, Cem Yayınları, 1974, 141 sayfa.
137 – Yort Savul şiirler 1956 – 76, Ece Ayhan, Ağaoğlu Yayınevi Tesisleri, İst., 1977, 206 sayfa, 1000 adetlik limitli baskıdandır.
138 – Gül’ün babası kim? Halide Nusret (Zorlutuna), Remzi Kitaphanesi, İst., 1933, 217 sayfa.
139 – Beş şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ülkü (Dergisi Yayını), Ankara, 1933, 217 sayfa.

140 – Safahat, Mehmet Âkif, 2 cilt, takım; yayına hazırlayan Ömer Rıza Doğrul, İnkılâp Kitabevi, İst., 1943; XLVII + 534 sayfa.
141 – Daktiloya çekilmiş şiirler, Nilgün Marmara, Telos Yayınları, 2002, 143 sayfa.
142 – Yeni Dünya hikâyeler, Sabahattin Ali, Remzi Kitabevi, İst., 1943; 136 sayfa, haliyle.
143 – Birîna reş (kara yara), Musa Anter, Ekin Basımevi, İst., 1965, Kürtçe – Türkçe piyes, 80 sayfa.

144 – Bir adam yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek, Sühulet Kitabevi, İst., 1938, 101 sayfa.
145 – Düdüklü tencere, Metin Eloğlu, resimler: Orhan Peker, İstanbul Matbaası, İst., 1951; sayfa sayısı belirtilmemiş (47 sayfa).
146 – Diz boyu papatyalar, Tomris Uyar, Okar Yayınları, İst., 1975; 140 sayfa.
147 – Gündökümü 75, Tomris Uyar, koza Yayınları, İst., 1976, 115 sayfa.

148 – Soba, pencere camı ve iki ekmek istiyoruz, Yılmaz Güney, Güney Filmcilik Yayını, 1977, 388 sayfa. Künye öncesi boş sayfada daksille kapatılmış küçük bir bölüm var.
149 – Celladıma gülümserken çektirdiğim son resmin arkasındaki satırlar, İsmet Özel, Oğlak Yayınları, İst., 1994, 50 sayfa.
150 – Yenisi, Orhan Veli, İnkılâp Kitabevi, İst., 1947, resimler: Bedri Rahmi Eyüboğlu, kapak kaligrafisi: Agop Arad, 31 sayfa, tamir görmüş yorgun kapaklarında, haliyle.
151 – Troya’da ölüm vardı, Bilge Karasu, Forum Yayınları, Ankara, baskı tarihi belirtilmemiş (c. 1960’ların ikinci yarısı); 246 sayfa, kapak düzeni: Orhan Peker, sırtı tamir görmüş, haliyle.

152 – Aylak adam, Yusuf Atılgan, Varlık Yayınları, İst., 1959, 124 sayfa.
153 – Hasretinden prangalar eskittim, Ahmed Arif, Bilgi Yayınları, Ankara, 1968, 79 sayfa.
154 – Gurbet hikâyeleri, Refik Halid (Karay), Semih Lütfi Erciyas Kitabevi, İst, 1940; 159 sayfa; döneminin çok zarif, sırtı kambur cildinde.
155 – Antoloji Mülkiyeli şairler, hazırlayan: Cemal Süreya; Ekin Basımevi, İst., 1966, 100 sayfa.

156 – Beni öp sonra doğur beni, Cemal Süreya, E Yayınları, İst., 1973, 118 sayfa.
157 – Göçebe, Cemal Süreya, De Yayınları, İst., 1965, 44 sayfa, bazı satırların altı çizili, arka kapağa sayılar yazılmış, haliyle.
158 – Kürk mantolu Madonna, Sabahattin Ali, Bilgi Yayınları, Ankara, 1976, 219 sayfa.
159 – Hepsinden acı, halit Ziya Uşşaki Zade, Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi, İst., baskı tarihi belirtilmemiş (c. 1930’ların başı);159 sayfa, sırtı yorgun cildinde.

160 – Gâvur Memet Kara Yürek çetesi, Ziya Şakir; kapak resmi: Münif Fehim; Stad Matbaası, İst., 1943; 236 sayfa.
161 – Büyük Nasreddin Hoca, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1958, 223 sayfa, orijinal karton kapakları döneminin şahıs cildine giydirilmiş haliyle.
162 – Yaşadıkça, Rıfat Ilgaz, 1948, 63 sayfa; döneminde toplatılmış, yasaklanmıştır.
163 – Toplu şiirler 1, Turgut Uyar, Karacan Yayınları; İst., 1981, 172 sayfa.

164 – Bu ülke, Cemil Meriç, Ötüken Yayınevi, İst, 1974, 170 sayfa.
165 – Bir varmış, bir yokmuş, Eflatun Cem, Sofya, 1960; 3000 adet yapılan sınırlı baskının 328 numaralı nüshası müzayedeye çıkarılmıştır. 108 sayfa, orijinal, yoğun hard cover’ında, haliyle.
166 – Ak’la kara, Cemal Nadir Güler, karikatür albümü; Yücel Yayınevi, İst., 1940; sayfa sayısı belirtilmemiş (100 sayfa).
167 – Gündeste, Ferhan Şensoy, şiirler, Ortaoyuncular Yayınları 3; İst., 1986, 416 sayfa.

168 – Alaca karanlıktaki ülke, Ahmet Erhan, desenler: Cihat Aral; Yeni Türkü yayınları, İst., 1981, 118 sayfa.
169 – Ayda tümör izleri, Sina Akyol, Harf Yayınları, İst., 1994; Kitap ve kapak tasarımı: Mehmet Ulusel, 49 sayfa; 555 adetlik özel baskının 517 numaralı nüshasıdır. Bu serinin başka baskısı yapılmayacaktır; bu bakımdan anormal derecede nadirdir.
170 – Yazılamamış bir tarih kitabı için dipnotlar, Faruk Ulay, Harf Yayınları, İst., 1994; Kitap ve kapak tasarımı: Mehmet Ulusel, sayfa sayısı belirtilmemiş; 555 adetlik özel baskının 515 numaralı nüshasıdır. Bu serinin başka baskısı yapılmayacaktır; bu bakımdan anormal derecede nadirdir.
171 – 20 İngiliz şairinden 20 şiir, derleyen ve çeviren: Şavkar Altınel; Harf Yayınları, İst., 1994; Kitap ve kapak tasarımı: Mehmet Ulusel, 35 sayfa; 555 adetlik özel baskının 517 numaralı nüshasıdır. Bu serinin başka baskısı yapılmayacaktır; bu bakımdan anormal derecede nadirdir.

172 – Ağlayan kadınlar lahdi, Enis Batur; Harf Yayınları, İst., 1994; Kitap ve kapak tasarımı: Mehmet Ulusel, 43 sayfa; 555 adetlik özel baskının 517 numaralı nüshasıdır. Bu serinin başka baskısı yapılmayacaktır; bu bakımdan anormal derecede nadirdir.
173 – 1984, George Orwell, çevirenler: V. Turhan – S. Tonguç, Doğan Kardeş Yayınları, Işık Kitapları No. 5; İst, 1958; 248 sayfa.
174 – Le professeur Gafour, Samet Ağaoğlu, Editions Monde Turc, İst., 1957, Fransızca, kitabın numaralanarak satış dışı tutulan 50 adetlik ciltli, lüks edisyonunun 15 numaralı nüshası müzayede edilmektedir; 121 sayfa.
175 – Cingözün esrarı, Server Bedii, Tecelli Matbaası, 1935, ikinci baskıdır; 270 sayfa, metin içi görselleri havidir; orijinal karton kapakları döneminin yorgun şahıs cildine giydirilmiştir, haliyle.

176 – Monte Kristo edebî, tarihî, aşkî, cinaî, yazan: Alexandre Dumas, çeviren: Halid M. Süleyman Âvan; Net Kitabevi, İst., 1945; 35 fasikül, tam takım, 560 sayfa; çift sütun olarak dizilmiş olan metin çok sayıda görselleri havidir.

İ – Küçük Prensler:

177 – Küçük prens, A ntoine de Saint-Exupery, çeviren: Cemal Süreya – R. Tomris, Tomris Uyar’dan ithaflı ve imzalıdır; Bilgi Yayınevi, 1969, Ankara, ikinci baskı, 115 sayfa, yazarının orijinal renkli desenlerini havidir.
178 - Küçük prens, A ntoine de Saint-Exupery, çeviren: Necdet Sander, Sander Yayınları, İst., 1976; 95 sayfa, yazarının orijinal renkli desenlerini havidir; Şömizindedir.
179 - - Küçük prens, A ntoine de Saint-Exupery, çeviren: Necdet Sander, Sander Yayınları, İst., 1981; 95 sayfa, yazarının orijinal renkli desenlerini havidir; Şömizindedir.

180 - Küçük prens, A ntoine de Saint-Exupery, çeviren: Fatih Erdoğan, Mavibulut Yayınları, İst., 1988; 103 sayfa, yazarının orijinal renkli desenlerini havidir.

J – Tarikatlar, maarif, geleneksel sanatlar, iktisat, masonizm, sosyalist hareket, denizcilik, kent ve müze monografileri:

181 – Türk aydınlarının kütüğü Kim Kimdir Ansiklopedisi – 4500 kadar tanınmış kimsenin biyografisi; hazırlayan: Dr. Osman Nebioğlu, Nebioğlu Yayınevi, İst., 1962;
763 sayfa; orijinal cildinde ve (sırtı hasarlı) şömizinde.
182 – NEO-SPİRİTÜALİZMAYA GÖRE: Mukadderat ve İcabat, Dr. Bedri Ruhselman; Kültür Basımevi, İst., 1953; kuşe kâğıda basılmıştır, 347 + VI sayfa; döneminin bezden çok şık cildindedir.
183 – Meşhur Hafız Sâmi merhum, yazan: Ali Rıza Sağman, Ahmet Halit Matbaası, İst., 1947, 134 sayfa, metin içi görselleri havidir; döneminin şahıs cildindedir.

184 – Tarikatler ve silsileleri (tomâr-ı turûk-ı ‘aliyye), hazırlayan: Doç Dr. İrfan Gündüz; Enderun Kitabevi, 1995; VI + 295 SAYFA;
185 – Bektaşî menâkıbnâmelerinde İslam öncesi inanç motifleri, Ahmet Yaşar Ocak, Enderun Kitabevi, İst., 1983; XVI + 262 sayfa, birinci hamur kâğıda basılmıştır.
186 – Bektaşi tomarı ve nefesleri, Muhtar Yahya Dağlı, Yeni Şark Kitab Evi, İst., 1935; 64 sayfa, haliyle.
187 – Yirminci asır insanlığına armağan Bektaşiliğin iç yüzü dibi – köşesi – yüzü ve astarı nedir? Yazan: M. Tevfik Oytan, 2 cilt, takım; İstanbul Maarif Kitaphanesi, ilk cilt: 5. Baskı; 1962, ikinci cilt: ilk baskı, 1949; 288 + 176 sayfa; metin içinde ve metin dışı planşlar halinde çok sayıda görseli havi; 2. Cildin sırtı tamir görmüştür.

188 – Melâmîlik ve Bektaşîlik, Prof. Dr. Cavit Sunar, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi yayını, Ankara, 1975, 196 sayaf, haliyle.
189 – On altıncı asırda Rafızîlik ve Bektaşîlik, Ahmet Refik (Altınay), Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İst., 1932; 41 sayfa.
190 – Gülzarı savab, Nefes Zade İbrahim, tashih ve tertib eden: Kilisli Muallim Rifat, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı, İst., 1939; 119 sayfa.
191 – Türk tezyinî san’atları ve son üstadlardan altısı, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı, İst., 1937, 1. Hamur kâğıda basılmış, 76 sayfa metin + 4 sayfa görselli kısım vardır.

192 – Eyüplü hattatlar 1650 -1950; Nurullah Tilgen, Aydınlık Basımevi, İst., 1950; 24 sayfa metin + 16 sayfa hatları havidir, haliyle.
193 – Türkiye eğitim sisteminin gelişmesine tarihi bir bakış, Faik Reşit Unat, M.E.B. Yayını, Ankara, 1964; XII + 200 + 31 sayfa (görselleri havi albüm kısmı); metin içinde çok sayıda katlı levha vardır.
194 – Medeniyet tarihi, Louis Frederic, çeviren: Vahdet Gültekin; Doğan Kardeş Yayınları; İst., 1974; 4 cilt, tam takım, toplam 943 sayfa; döneminin dünya çapında meşhur illüsratörlerince yapılmış binlerce renkli resmi içeren takım bu haliyle hem görsel bir şölen, hem bir bilgi küpü ve hem de kolay okunmasıyla çok cazip bir temel referans kaynağıdır. Okuyanda adeta bir belgesel film izlediği izlenimini uyandıran ve ele alındığında kolay kolay bırakılamayan müzayedeye konu medeniyet tarihi takımı orijinal, klişeli, kabartmalı ve çok şık ciltlerinde ve mükemmel kondisyondadır. Görenin ‘her eve lâzım’ diyeceği bu eser kitaplığınızda yoksa şayet, ‘ne yapın edin, mutlaka alın!’ deriz.
195 – Atatürk albümü, Okul ve Öğretmen Dergisi Mayıs 1939 sayısı, Ülkü Basımevi, İst., sayfa sayısı belirtilmemiş (48 sayfa); Atatürk’e saygı için çıkarılmış yüzlerce fotoğrafı içeren nadir bir albümdür; sırtı tamir görmüş haliyle.

196 – Okuma Kitabı beşinci sınıf, Maarif Matbaası, İst., 1941; İhap Hulusi kapaklıdır, 141 sayfa, bol görsellidir; bazı sayfalarda kurşun kalemle alınmış notlar vardır; haliyle.
197 – Türk gazeteciliği 1831 – 1931, Selim Nüzhet; İstanbul Matbuat Cemiyeti Neşriyatı, 1931; 92 sayfa metin (içinde vesikalar vardır) + 66 sayfa eski gazete ve dergilerin faksimilelerini havi vesikalar kısmı.
198 – Sularımızın mahsülleri, İsmail Özkul, İhap Hulusi kapaklıdır; M. Sadık Kâğıtçı Basımevi, İst., 1941; bol görselli, 144 sayfa.
199 – Luglio Dergisi, 1935 yılında çıkan XIII. Sayıdır; Zellich Matbaasında basılmıştır. İtalyanca; 76 sayfa, bol görselli ve reklamlıdır. Türk – İtalyan ekonomik ilişkilerini işleyen derginin bu özel sayısı dönemin Türkiye ekonomisinin bir kesitini sunması bakımından çok önemlidir. Dergideki onlarca reklâmın üzerine ayrı ayrı 2 kuruşluk damga pulunun basılması ve pulların da kaşelenmiş olmaları ayrıca dikkat çekicidir.

200 – İstanbul şehri rehberi, İstanbul Belediyesi yayını, 1934; 240 sayfa metin + (bazıları katlı ve çok büyük olmak üzere) onlarca İstanbul harita ve plânını havidir.
201 – Ankara Guide Touristique, Ernest Mamboury, Fransızca, 1934, 314 sayfa, metin içinde 200’den fazla resim, fotoğraf, harita ve plân, metin dışı (bazıları çok katlı ve büyük olmak kaydıyla) onlarca harita ve resimleri havi planşları içermektedir. Sırtının üstü kısmında küçük bir atık olan orijinal bezden cildindedir.
202 – İddianame (Türkiye Halk Kurtuluş Parti – Cephesi Davası); K.K.K. Basımevi, İstanbul, 1973; 559 sayfa.
203 – İstanbul arkeoloji müzeleri teşhirdeki İslâmî sikkeler kataloğu, hazırlayanlar: İbrahim Artuk – Cevriye Artuk; 2 cilt, takım; M.E.B. Yayını, İstanbul, 1970 – 1974; 1. Cilt: LVI + 452 (görseller de içeren metin kısmı) + LVIII levha (sikkelerin görselleri) + IV sayfa; 2. Cilt: VII + (453 – 972 / görseller de içeren metin kısmı) + (LIX – CVII / sikkelerin görselleri); kitaplar döneminin özenli ve bezden şahıs ciltlerindedir.

204 – Abideleri ve kitabeleri ile Konya Tarihi, müellifi: İbrahim Hakkı Konyalı; Yeni Kitap Basımevi, Konya, 1964; 1213 sayfa, metin içi çok sayıda görseli ve belgeyi havidir; orijinal şömizi döneminin şahıs cildine giydirilmiş haliyledir.
205 – Türk denizaltıcılık tarihi, Raşit METEL, Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Yayını, İstanbul, 1960; XIV + 959 (metin kısmı yüzlerce görseli içermektedir) + 17 sayfa (index ve dizin); orijinal cildindedir.
206 – Deniz Mektepleri tarihçesi, Deniz Matbaası, İst., 1931, 156 sayfa metin kısmı + kuşe kâğıda basılı onlarca sayfada çok sayıda görseli havidir.
207 – Masonik lot: Büyük Şark Dergisi’nin 1931 – 1935 yılları arasında yayınlanmış olan 19 sayılık takımın 10. ve 14. Sayılar hariç, 17 tanesi müzayedeye çıkarılacaktır. Mevcut sayılar: 1-2 (birleşik sayı), 3, 4-5 (birleşik), 6, 7, 8-9 (birleşik), 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Büyük Şark Dergisi, genç Cumhuriyet rejimiyle birlikte yeniden yapılanan Türk masonizminin merkezi yayın organıydı. Atatürk’ün kapatılmaları doğrultusundaki direktifine müteakip, masonların Ekim 1935’de kendilerini feshetmelerine kadar geçen süreçte yayınlanan Büyük Şark Külliyatının % 90'ını oluşturan bu lot, Türk masonlarının, localarının kapatılmasına ve faaliyetlerinin askıya alınmasına giden süreçteki gelişmeleri yansıtması açısından da önemlidir. Dergilerin bazıları ciltten çıktığından sırtları yorgundur. Atatürk’ün hususi doktoru olan Mim Kemal Öke’nin de müstear isimlerle yazılar yazdığı dergi masonizm araştırması yapanların temel başvuru kaynaklarından olup, meraklısının kaçırmaması gereken çok önemli bir toplamdır.

208 – Farmasonlar İslâmiyeti ve Türklüğü yıkmak için nasıl çalıştılar?.. Cevat Rifat Atilhan; Aykurt Neşriyatı, 2. Baskı, 1963; 279 sayfa, metin içinde görseller vardır.
209 – Türk ülküsü, Atsız, Burhan Basım ve Yayınevi, İst., 1958; 147 sayfa, döneminin şahıs cildindedir.
210 – Hermetika – Hermes’in kayıp sözleri, Timothy Freke & Peter Gandy, çeviren: Semra Tuna, Ege Meta Yayınları; İzmir, 2000; 161 sayfa, metin içi görselleri havi.
211 – Ferhanga Khurdi – Tirki / Kürtçe – Türkçe Sözlük, yazan: Musa Anter; Yeni Matbaa, İst., 1967; 174 sayfa.

212 – Barzani ve Kürdistan Cumhuriyeti kuruluşu, yazan: Doğan Kılıç Şeyhhasananlı ve William Eagleton jr, Yörük Matbaası yayını, İstanbul, 1968; 200 sayfa.

K – Nadir Osmanlıca eserler aksi belirtilmedikçe iyi kondisyondadırlar:

213 – Osmanlı Tarihi, Ahmet Rasim, 4 ciltlik eser 2 cilt birlikteliğinde müzayedeye çıkarılacaktır; İstanbul, 1326 – 1330 (1910 – 1914), takımın tamamı 8 + 2276 sayfadır; metin içindeki yüzlerce s-b resim ve haritanın dışında, 4 adet renkli planşta Osmanlı padişahlarının (orijinal 4 cildin her birinin künye sayfalarından önce yer alan) portreleri de mevcuttur; döneminin (100 yıl öncesinin) sırtı işlemeli, deri, bakiyesi bezden şık ciltlerindedir.
214 – Naima Tarihi; Halepli Mustafa Nâimâ, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1864 – 1867; 1.cilt: 14 + 451, 2. Cilt: 15 + 462, 3. Cilt: 10 + 460, 4. Cilt: 10 + 465, 5. Cilt: 8 + 402, 6. Cilt: 8 + 442 + 58 sayfa. 6 ciltlik eser ikişer ikişer olmak kaydıyla 3 cilt birlikteliğinde toplanmıştır; döneminin (c. 19. Asrın son çeyreğinin) altın varaklı, sırtı deri, bakiyesi bezden şık ve özenli ciltlerindedir (ilk cildin ön kapağı az yorgundur).
215 – Hâfız-ı Şirâzî Divanı, 1254; sırtı deri, bakiyesi bezden özenli cildinde ve cep boyutundadır.

216 – Halûk’un defteri, Tevfik Fikret, 1327, İstanbul, sırtı yorgun, haliyle.
217 – Resimli EfifBa, Mustafa Hamid; İstanbul, 1927, 80 sayfa, metin içi çok sayıda resmi havidir, yoğun haliyledir.
218 – Türkischr Fibel, Türkçe – Almanca Alfabe, Druck Phoenix neşriyatı, Stambul, 1928, 66 sayfa, sırtı yorgun haliyle.
219 – Resimli Güzel Elifba, Mustafa Şefik, İstanbul, 1926; 64 sayfa, metin içi bol görselli, haliyle.

220 – Yahya Saim, Leylâ’nın ölümü, İstanbul, 1922, 32 sayfa, haliyle.
221 – 1317 senesine mahsus takvim-i nisâ, Konstantiniyye, 1317, Ebuzziya Matbaası Neşriyatıdır, 328 sayfa, metin içi bol görsellidir; tamir görmüş karton kapaklarında, haliyle.
222 – Hafız Osman’dan hat örnekleri, 1299; Ünlü hattatın hatlarını içeren 16 adet varak / planş, yine Hafız Osman hatlarını havi karton kapakları içindedir, haliyle.
223 – Dinle neyden, Faruk Nafiz (Çamlıbel); 1335 (1919), 63 sayfa.

224 - Bir eşeğin hatıratı, Contesse de Segur; İstanbul, 1926, eğlenceli, güldürücü, terbiyevi çocuk romanı, 253 + 2 sayfa, döneminin klişeli, bezden cildinde.
225 – Atatürk’le ilgili İki eski yazı kitap döneminin bezden özenli cildinde birleştirilmiştir: a-Türkün altın kitabı – Gazi’nin hayatı, 1928, 167 sayfa, metin içi görselleri ve künye sayfasını takiben kuşe kâğıda basılmış tam sayfa Atatürk portresini havidir; b- Aydınların ve şairlerin büyük kurtarıcı hakkındaki görüş ve intibaları, İst.1928, 128 sayfa.
226 – İstanbul, Rehber-i seyyahin / turist rehberi; Ernest Mamboury, İstanbul, 1925; 6 + 561 sayfa; metin içi çok sayıda görselin yanı sıra, metin dışı katlı levhalar halinde haritalar, plânlar, çok katlı bir İstanbul panoraması ve Gazi’nin fotoğrafını havidir; orijinal bezden cildindedir.
227 – İki eser bir arada: a-Rehber-i mekulat / rehber-i hayat, Hekimbaşı Zade Doktor Muhiddin Nuri, İstanbul, 1323; 11 + 304 sayfa; b-Rehber-i mekulat’ın zeyli, Hekimbaşı Zade Doktor Muhiddin, 1323, 4 + 41 sayfa; erken dönem bir sağlıklı yaşam ve enteresan bir kişisel gelişim kitabıdır; orijinal karton kapakları korunarak yapılmış döneminin tek cilt birlikteliğindedir

228 – Resimli Mecmua, sayı: 51 – 72, toplam 22 sayı döneminin tek cilt birlikteliğindedir; Cumhuriyetin ilk yıllarında yayınlanan en önemli çocuk dergisi olan Resimli Mecmua içerdiği görsellerle dikkati çekmektedir.
229 – Monte Kristo, Alexandre Dumas, çeviren: Avan-Zâde Mehmed Süleyman; İstanbul, 1327 (1911); 1309 sayfa; Fransızca orijinalinde yer alan çok sayıda nefis gravürü havidir; kitabın son sayfasında mütercim Avan-Zâde Mehmed Süleyman’ın tam sayfa bir de portresi yer almaktadır; döneminin yorgun cildinde, haliyle.
230 – Tercüme-i Şerife (Türkçe Kuran-ı kerim meali), 1323 (1907); 771 sayfa; orijinal karton kapakları döneminin yorgun şahıs cildine giydirilmiş haliyledir.
231 – Maarif Dergisi, 1309 (1893) yılında neşredilen 1- 52 arası sayıları kapsamaktadır. 420 + 416 sayfa; metin içinde çok sayıda görseli ve ilâveten metin dışı resimli planşları havidir; döneminin şık cildindedir.

L – Estetik, güzel sanatlar, sahne sanatları, magazin ve efemera:

232 – Ayda Bir Dergisi, 1. Cilt: Temmuz – Aralık 1952, 2. Cilt: Ocak – Haziran 1953, 3. Cilt: Temmuz – Aralık 1953; toplam 18 sayıdır. Metin içi çok sayıda görselleri içeren takım orijinal, klişeli, çok özenli ciltlerindedir.
233 - Güzelliğin tarihi, hazırlayan: Umberto Eco, çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitap Yayınları, İst., 2006, 439 sayfa, kuşe kâğıda basılan eser yüzlerce renkli görseli havidir; orijinal cildinde ve şömizindedir.
234 – Dans ve desen, Zeki Faik İzer, Artisan Sanat Galerisi Yayını, Ankara, 1986; açıklama içeren 2 varak (yaprak) + 15 varak’a (Albert Skira tarzında) yapıştırılmış 15 renkli dans resmi + 1 varak; alışılmışın dışında bir büyüklüğe sahip olan müzayedeye konu sergi kataloğu, 500 adet yapılan numaralı ve sınırlı baskını 390. Numaralı nüshasıdır.
235 - Bedri Rahmi lotu: a- sanatçının Temmuz 1977’de Budapeşte’de yaptığı serginin 4 sayfalık broşürü; b- sanatçının 1975’de Roma’da açtığı serginin kataloğu; 26 sayfa + çok katlı bir planşı havidir. Çok sayıda renkli görseli vardır.236 – Osman Hamdi 1842 – 1910; 1957’de İstanbul’da düzenlenen Osman Hamdi Bey resim sergisi kataloğudur; İst., 1957; kapaklar dahil 8 sayfadır.
237 – Oruç, Galeri MD Yayını, İst, 1990; 250 adet basılan sergi kataloğunun bir nüshasıdır. Özel porfolyo içinde muhafaza edilen 20 renkli resmi içeren 20 adet varak’ı havidir.
238 – Rahmi Pehlivanlı portfolyosu; Sanatçının Mayıs 1967’de Londra’da açacağı kişisel serginin tanıtım dosyasıdır; 1 adet mektup, sanatçının el yazısını içeren bir kartvizit ve Albert Skira tarzı yapıştırılmış ve çok özel kâğıda basılmış 13 adet renkli resmi içermektedir; dosya yorguncadır.
239 – 2 efemera bir arada: a-İnhisarlar umum müdürlüğü ölen memur ailelerine yardım cemiyeti dahili nizamnamesi, İst., 1939, 21 sayfa (cep boy); b- T.C. İnhisarlar umum müdürlüğü ölen memur ailelerine yardım cemiyeti dahili nizamnamesi, İst., 1937, 7 sayfa.

240 – Mütedavil sermaye talimatnamesi (1712/1943) tarihinden itibaren muteber, T.C. İnhisarlar Umum Müdürlüğü, İst, 1943; 22 sayfa + 1 sayfa eki.
241 – Darüşşafaka ‘Atabinen’ Talebe Yurdu Talimatnamesi, İst., 1949; 12 sayfa metin + 12 sayfa görseller.
242 – Elâzığ – Genç – Muş Demiryolunun İşletmeye Açılışı 1955; 16 varak metin + fotoğraflar + 4 adet katlı panoramik fotoğraf ve plânı havidir.

243 – Afiyet Halk Doktoru’nun 1 Şubat 1947 – 31 Ocak 1948 arasında yayınlanan ilk 25 sayısı orijinal müessese cildindedir; çok nadir olan dergi popüler ve enteresan sağlık yazıları kadar, döneminin reklâmlarıyla da göze batmaktadır.
244 – Hilmi Kitabevi Katalogu, 1947, 64 sayfa, arka kapağı eksik, yorgun haliyle.
245 – Grafson plâkları 1965 umumi kataloğu – 45 ve 78 devir; Ekspres Matbaası, İst., 1965; 46 sayfa.
246 – Şençalar plâk – Efes Plâk, 1966, 24 sayfa + Şençalar plâk ilâve kataloğu 1966.

247 – 1969 – 1970 Pathe Plâkları umumi kataloğu, No. 9; 84 sayfa; bir sayfanın yarısı eksiktir.
248 – Cem 1970 Umumi Katalogu, 77 sayfa.
249 – Grafson plâkları 1970 umumi kataloğu; 79 sayfa.

M – Aşağıdaki Türkiye, dünya tarihi ve edebiyatla ilgili yabancı dilde olan nadir eserler, aksi belirtilmedikçe, orijinal kapaklarında ve iyi kondisyondadır:

250 – Nadir ve 163 yaşında bir sözlük lotu: a-Dictionnaire general Anglais – Français nouvellement redige d’apres Johnson, Webster, Richardson, etc. Par A. Spiers; Paris, Baudry, Librairie Europeenne, 1853; 4 + XVI + 724 sayfa; b- Dictionnaire general Français - Anglais nouvellement redige d’apres les dictionnaires Français de l’Academie, de Laveaux, de Boiste, de Bescherelle, etc. Par A. Spiers; Paris, Baudry, Librairie Europeenne, 1853; 8 + 620 sayfa; her iki sözlük de döneminin sırtı kambur ve deri, bakiyesi ebrulu özenli ciltlerindedir.


251 – Mein Kampf, Adolf Hitler, FFN, 1933, München, XXXII (imzalı bir Hitler portresini de havidir) + 782 (metin) + 10 sayfa (Nasyonal Sosyalist yayınları içeren reklâmlar); Hitler iktidara geldiğinde yapılmış baskıdan olup , müttefik kuvvetlerinin imha operasyonundan kurtulmuş çok az sayıdaki nüshadan olan müzayedeye konu Kavgam kitabı, döneminin Nazi kartallı ve gamalı haçlı orijinal ve şık cildindedir. Meraklsı için ‘Kutsal Kâse’dir.
252 – Magellan – der mann und seine tat, Stefan Zweig, Herbert Reichner Verlag Wien – Leipzig – Zürich, 1938; 373 sayfa + metin dışı planşlar halinde çok sayıda görselleri ve 1 adet de katlı haritayı havi olup; orijinal ve şık bezden cildindedir.
253 – The Rubaiyat of Omar Khayyam, İngilizceye çeviren: Edward Fitzgerald, photogravur’leri çizen: Gilbert James,George Routledge and Sons Limited, Londra, 1904; 160 sayfa metin + 12 planşa photogravur tekniğiyle basılmış desenler. Nadir ve önemli bir rubaiyattır.
254 – A travers l’Asie-Mineure le visage nouveau de la Turquie, Eugene Pittard; Societe d’editions Geographiques, maritimes et coloniales, Paris, 1931; 313 sayfa + metin dışı kuşe kâğıtlara basılmış çok sayıda görseli havidir.

255 – All the best in the Mediterranean, Sydney Clark; Dodd, Mead & Company, New York, 1952; 372 sayfa (metin) + metin dışı kuşe kâğıtlara basılı çok sayıda s-b görsel ve haritayı içermektedir.
256 – Turkey in travail - the birth of a new nation, Harold Armstrong; John Lane the Bodley Head Limited, London, 1925; 280 sayfa (metin) + metin dışı kuşe kâğıda basılı s-b görseller ve haritalar mevcuttur.
257 – Les mysteres de Yıldız ou Abdul – Hamid – sa vie politique et intime 33 ans de tyrannie, yazan: G. Rizas; F. Pllamary, Constantinople, 1909; 496 sayfa, metin içi görselleri havidir.
258 – The United States and Turkey and İran, yazanlar: Lewis V. Thomas and Richard N. Frye, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1952; XII + 301 sayfa; Profesör Mim Kemal Öke’nin kitaplığından çıkmadır.


259 – Note d’une voyageuse en Turquie, Marcelle Tinayre, Calmann-Levy, Editeurs, Paris; baskı tarihi belirtilmemiş (1909), 395 sayfa; sırtı deri, bakiyesi ebrulu döneminin cildindedir.
260 – Le reveil d’une race – dans la Turquie de Mustapha-Kemal, Rene Marchand; Nouvelle Societe d’edition, Paris, 1927; 229 + 3 sayfa; metin dışında 1 sayfa Atatürk portresi ve katlı bir Türkiye Cumhuriyeti haritasını havidir.
261 - The Sultan and his people, yazan: C. Oscanyan; Derby & Jackson baskı, New York, 1857; 456 sayfa, metin içi çok sayıda görseli havidir; sırtı yorgun döneminin orijinal ve özenli cildindedir.
Değerli kitap dostları; müzayedemiz burada sona ermektedir; alâkanız için candan teşekkürler eder, hazırlıklarına şimdiden başladığımız ve Eylül ayında gerçekleştirmeyi umduğumuz 3. kitap müzayemizde yeniden bir arada olabilmeyi dileriz.

hamiş: Yukarıda da zikredildiği üzere, kitapseverlerin beğeni ve takdirlerine mazhar olan 30 Nisan tarihli müzayedemize konu olan eserlere göz atmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2016/04/30-nisan-2016-bayram-koc-kitap.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder