Pangram, izopangram ve Windovs font testi
Pangram, herhangi bir dilin alfabesindeki bütün harfleri içeren ve anlamlı olan cümlelere verilen jenerik isimdir. İzopangram ise her harfin sadece bir kere kullanıldığı en kısa ve mükemmel pangramlara verilen isimdir.
Kelimenin kökenine bakıldığında, onun Grekçe bütün demek olan "pan" ile harf anlamına gelen "gramma"nın birleşmesinden oluştuğu görülecektir.
İngilizcede ‘The quick brown fox jumps over the lazy dog." cümlesi;
Türkçede "Pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi." cümlesi;
Almancada "falsches üben von xylophonmusik quält jeden größeren zwerg" en başarılı ve popüler pangramlardır.


Pangramlar bilgisayrar çağından önce sadece dil ve mantık sahalarında ustalaşmak için kullanılırken günümüzde:

A – bilgisayar (Windovs) fontlarının belirlenmesinde;
B - elyazısı örneğini alınmasında;
C – dijital ortamda ve elektronik cihazlarda alfabe testi için kullanılmaktadır.

Kısa kaynakça:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder