İnsanlık nereye gidiyor?Doğrusu çok zor bir soru bu.

'İnsanlık nereye gidiyor'a isabetli cevap vermenin imkânsız olduğunu söylediğinizde; bu tespitinizin, gelecekte tecelli edecek olan hal ve vaziyetimizin hakikatiyle mutabık öngörülerin serdedilmesinin müşkülâtının farkında olan izân sahiplerinin kısm-ı azâmisi tarafından kabullenileceği ortadadır.

Öte taraftan, geliniz, istikbale dair isabetli tahmin yapmak gayretinden, bir an için, vazgeçelim ve yukarıdaki çok katlı okumalara müsait görselin imâ, iddia ve nispet ettiği anlam dairelerinden hareketle, günümüze dair şu argümantasyonda bulunarak itmam edelim bu blogu:

Gelecekte ne olacağı, nereye evrileceği meçhul olan insanlığın 100 yılda geldiği aktüel uğrak ise tam da budur işte!

kaynak:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208988706329421&set=a.10202803091012904.1073741827.1069623824&type=3&theater

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder