'Mutlular Diyarı'nın tek mutsuzu ya da ontolojinin epistemolojiyle imtihanı

Siyah Beyaz Çizgiler ile Oluşturulmuş 10 Anlamlı Çizim

'Râviyân-ı ahbâr ve nâkılân-ı âsâr ve muhaddisân-ı rûzigâr şöyle rivâyet ederler ki' kürre-i arz'ın bir yerinde üç vakit önce bir belde vardı. O beldede bir kişi hariç, herkes mutluydu; hem de öyle böyle değil, adamakıllı mutluydu. 'Mutlular Diyarı' ismi, anlayacağınız, hak edilmiş bir niteleme idi o belde için.

Mutsuz olan o tek kişinin mutsuzluğu diğerlerinin mutluluğuna şahit oldukça, katmerleniyor, büyüyor, şiddetleniyordu. Mutsuzun mutsuzluğu ile mutluların mutluluğu arasında doğrusal bir korelasyon olduğu da mezkûr rivayetlerin bir parçasıydı. İşte bu yüzden de mutluların mutluluğu, o tek mutsuzun mutsuzluğu arttığı nispette artıyordu.
epistemology ile ilgili görsel sonucuepistemology ile ilgili görsel sonucu

'Mutlular Diyarı'nda mutsuz olan o bir kişi, diğer herkes onun üzüntüsünün, kederinin üzerinden mutluluğunun farkına varsın ve bu sayede de sevincini doyasıya yaşasın diye mi mutsuzluğu tercih etmişti acaba? O, başkalarının mutluluğu adına mutluluğundan feragat eden bir yalvaç, bir ermiş miydi yoksa?

'Mutlular Diyarı'ndaki câri sistemin kalbi, verili düzenin esprisi, aktüel rejimin manası ve orada kendini gerçekleştiren varoluşun derin yazgısı olan bu çift kutuplu yapı, bu antagonist dikotomi de neyin nesiydi ki?!?

'Herkesin benliğine ontolojik olarak gömülü olan o 'İlk Suç'u, o 'Kadim Günah'ı affettirmek adına kendisini feda edene benziyor o mutsuz kişi' diyerek teolojik merkezli bir hermenötik gayret içerisine girmeyin zinhar; dillendirdiğim mes'elenin onunla zerrece bir alâkası yok zîra.

ontology ile ilgili görsel sonucu

Uzatmadan lâkırdıyı ve siz muhterem kârimi de daha fazla meraka gark etmeden söyleyeyim: 'Şeyler ancak zıtlarıyla kâimdir' şeklindeki o kâdim ve o cihanşümul prensipti 'Mutlular Diyarı'ndaki o mutsuzun varlığının ontik gerekçesi. Mutluların mutsuzluğu defterlerinden silerek bu duygu durumunu (şahsi tarihçeleri bakımından) ademe mahkûm etmelerinin, bu suretle de varlık sahnesinde serâpa bahtiyarlar şeklinde zuhur edebilmelerinin olmazsa olmazı 'Mutluluk'un zıttının somutlaşmış haline, ete kemiğe bürünmüş formuna, bedenlenmiş görünümüne olan o köklü, o derin ve o vazgeçilemez ihtiyaçtı. İşte bu yüzden 'Mutlular Diyar'ında herkes mutlu, bir  'O' mutsuzdu.

'Şeyler ancak zıtlarıyla kâimdir' şeklindeki o mezkûr kanunun, ontolojinin bu Tunç Yasası'nın mevcudata damgasını vuran, varoluşu domine eden evrensel prensip olması keyfiyeti, 'bir kişi hariç herkesin mutsuz olduğu alternatif bir evren'in de varlık sahnesine çıkmasını icbar etmekteydi hiç kuşkusuz. 'Râviyân-ı ahbâr ve nâkılân-ı âsâr ve muhaddisân-ı rûzigâr şöyle rivâyet ederler ki' diyerek söze giren o kâdim anlatıcıların ''MEVCUDAT' denen o sonsuz mekânlar ve haller kolleksiyonun bir yerlerinde, sadece tek bir mutlusu olan bir 'Mutsuzlar Diyarı'nın da var olmaklığı zaruridir' demeleri işte bundan olsa gerektir. 

'Mutsuzlar Diyarı' (bu satırların ihtiva ettiği görüşler serdedilene değin) yok idi ise bile, bu metinle kendisinden bahis edildiği, zâtına referans verildiği ve hakkında lâkırdı istimal edildiği için; bir diğer deyişle 'bir argümantasyon 1 - bir maddi alem unsuruna referans vererek onu epistemik olarak kuşatır; 2 - nispet ettiği unsur mevcudat küresinin sadece idealar faslına dahilse, bu durumda onu ontik olarak var eder / sıfırdan kurar / kurgular ve maddi varlık sahnesinde ortaya çıkmasına yol açar' prensibi gereği, var olmalıdır bundan böyle; parçası olduğumuz Evrenin bir yerinde, ya da paralel evrenlerden oluşan o sonsuz kümenin, o bitimsiz koleksiyonun, o nihayetsiz manzumenin bir köşesinde.

'Mutlular Diyarı' ve tek mutsuzu ile 'Mutsuzlar Diyarı' ve tek mutlusu olmalıdır artık ve vardır (i), (ii), (iii).

epistemology ile ilgili görsel sonucu

dipnotlar: 
(i): Okunulan metni kendisine borçlu olduğum, bir diğer deyişle, onun ilham kaynağı ve ebesi olan görselin kaynağı için bknz.
https://ofpof.com/sanat/siyah-beyaz-cizgiler-ile-olusturulmus-10-anlamli-cizim?utm_source=LS&utm_medium=link&utm_content=click&utm_campaign=Siyah+Beyaz+%C3%87izgiler+ile+Olu%C5%9Fturulmu%C5%9F+10+Anlaml%C4%B1+%C3%87izim&rid=3A7gcmJGZ2KkMQI7X7pa
(ii): Yukarıdaki metin bazı felsefi, tarihi, kozmolojik ve tasavvufi gerçeklerin yanı sıra, argumentum ad gastroenterum metoduna dayanarak oluşturulmuş bazı argümanların harmanlanması sonucu ortaya çıkmıştır. Söz konusu metod için bknz.
https://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2013/10/argmentum-ad-gastroenterum.html
(iii): Argumentum ad gastroenterum metoduyla yazılmış metinlerden bazıları için bknz.
***https://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/10/robert-james-howard-chuchward-gotham.html
***https://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/10/gotham-kenti-devlet-universitesi.html
***https://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/10/adam-kadim-kad-moan-argumentum-ad.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder