16 Aralık Üsküdar Nâ-dide Cafe Kitap Müzayedesi ve Kitabiyat Sohbeti


http://kitapdergisi.com/wp-content/uploads/2017/12/nadide-kitaplar-muzayedesi-16-aralik-429x640.jpg

16 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Nă-Dide Cafe’de yapacağımız kitap müzayedesine davetlisiniz değerli kitap dostu. Moderatör ve münadiliğini Ziyaver Şencan'ın gerçekleştireceği müzayedemizde yüzlerce değerli ve enteresan kitap (bazılarının piyasa fiyatları 100, 200, 500, hatta 1.000 lira olmasına karşın) kitapseverlerin huzuruna ‘TEKLİFLE’ çıkarılacak. 

Müzayedemizde birlikte olabilmek dileğiyle.

Müzayede Adresi:
Nă-Dide Cafe: Mimarsinan Mah. Selam-ı Ali Efendi Cad. No:47 Üsküdar, İstanbul
Haritada görüntülemek için 
buraya tıklayın.
Müzayede Tarihi - saati: 16 Aralık 2017 • 15.00 – 18.00
Münadi / Moderatör: Ziyaver Şencan
İrtibat telefon no: 0216 342 76 35

Müzayedede meraklısıyla buluşacak kitaplardan bazılarına dair kısa bilgi ve görseller:

1 – Beyân-ı menâzil-i sefer-i’ Irâkeyn-i Sultân Süleymân Hân, metin ve minyatürler: Nâsûhü’s-Silâhî (Matrâkçî); yayına hazırlayan: Prof. Dr. Hüseyin G. Yurdaydın, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1976. 308 sayfa.
2 – İMZALI VE İTHAFLI: Basın penceresinden harb-i umumi ve Çanakkale, yazan: Ergun Hiçyılmaz, Basın İlân Kurumu Yayını, İstanbul, 2015, 208 sayfa; yazarından imzalı ve ithaflı.
3 – Turkey Divine Colours, fotoğraf albümü, İngilizce, sunuş: M. Celâl Şengör, fotoğraflar: Cüneyt Oğuztüzün - İzzet Keribar - Ali İhsan Gökçen – Turgut Tarhan vd..., NTV Yayınları, İstanbul, İstanbul, 2007, 277 sayfa.
4 – Sultan II. Mahmud ve Kazaz Artin Amira, yazanlar: Arsen Yarman ve Ara Aginyan, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Kültür Yayını, İstanbul, 2013, 505 sayfa.
5 – Dr. Besim Ömer Paşa’nın Hatıra Albümü, yayına hazırlayan: Prof. Dr. Alb. Adnan Ataç, Roche Müstahzarları Sanayii A.Ş. yayını, 187 sayfa.
6 – Osmanlılar ve Batı Teknolojisi – yeni araştırmalar yeni görüşler, yayına hazırlayan Ekmeleddin İhsanoğlu, İÜ Edebiyat Fakültesi yayını, İstanbul, 1992, 147 sayfa.
7 – İMZALI VE İTHAFLI: Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler, yazan: Voltaire, derleyen ve çeviren: Osman Yenseni, Osman Yenseni’den imzalı ve ithaflı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayını, İstanbul, 1969, 146 sayfa.

http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/7-Turkler-Muslumanlar-ve-Otekiler-1.jpg
8 – Osmanlı Padişahları, yazan: Reşad Ekrem Koçu, Ana Yayınevi, İstanbul, 1981, 444 sayfa + 36 sayfa (kuşe kâğıda basılmış tam sayfa halinde padişah tabloları vardır).

http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/8-Osmanli-Padisahlari-1.jpg
9 - İnancımız Gereği Minik Cerrahi Müdahale Sünnet, hazırlayan: Halûk Perk, Halûk Perk Müzesi yayını, İstanbul 2013, 112 sayfa.
http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/9-Sunnet-1.jpg
10 – İMZALI VE İTHAFLI: Yaşadığım günler, yazan: Kâzım Taşkent, yazarından imzalı ve ithaflıdır, kendi yayını, İstanbul, 1980, 357 sayfa.
http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/10-Yasadigim-Gunler-1.jpg
11 – Sığınakta kaleme alınan belgesel - Harb İçinde Almanya, yazan: R. Hüsrev Gerede, ABC Ajansı Yayınları, İstanbul, 1994, 416 sayfa.
http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/11-Harb-Icinde-Almanya-1.jpg
12 – İsmet İnönü - Biyografi, toplayan: Faik Reşat Unat, Ankara Halkevi Dil ve Edebiyat Şubesi Yayını, 1945, 64 sayfa.

13 – Ahmet Emin Yalman Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, 2 kitap -tam takım, Pera Turizm ve Ticaret A.Ş. yayını, 1997; 1816 sayfa metin + 62 sayfa kuşe kâğıda basılmış fotoğraflar.
14 – Menderes’in dramı, yazan: Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1969, ilk baskı, 559 + onlarca planş halinde s-b görseller.
15 – Muhteşem Süleyman, yazan: Renzo Sertoli Salis, çeviren: Şerafettin Turan, Ankara Üniversitesi DTCF yayını, Ankara, 1963, 332 sayfa.

16 – Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa Malî Denetimi <Düyunuumumiye>, yazan: Donald C. Blaisdell, Doğu-Batı Yayını, 1979, 222 sayfa.

17 – İMZALI VE İTHAFLI: Yıllar Böyle Geçti, yazan: Vedat nedim Tör, yazardan imzalı ve ithaflıdır, Milliyet Yayınları, İstanbul, Ağustos 1976, 304 sayfa.
http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/17-Yillar-Boyle-Gecti-1.jpg
18 – Doğumunun 80. Yıldönümü Dolayısıyla Ziya Gökalp ve Açılan Ziya Gökalp Müzesi, Diyarbakırı Tanıtma Derneği Neşriyatı, İstanbul, 1956, 240 sayfa.

19 - Osmanlı’da Yahudi Kıyafetleri – Jewish Costumes in the Ottoman Empire, Gözlem Yayınları, Ocak 2000.
20 – Hatıralarım Kaybolan Bir Dünya İstanbul 1800 – 1920, yazan: Yorgo L. Zarifi, Şubat 2005, 424 sayfa.

21 – Osmanlı’nın İlk Başkenti Bursa – Geçmişten Fotoğraflar, Engin Özendes, Yapı Endüstri merkezi Yayını, İstanbul, Eylül 2000, 178 sayfa.

22 - Osmanlı’nın İkinci Başkenti Edirne – Geçmişten Fotoğraflar, Engin Özendes, Yapı Endüstri Merkezi Yayını, İstanbul, Eylül 2005, 202 sayfa.

23 – Türkiye’nin Tarihi – Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları, yazan: Seton Lloyd, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara, Aralık 1997, 285 sayfa.

24 – Fotoğraflarla Geçmişte Konya, yayına hazırlayan: Prof. Dr. Haşim Kapuz, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayını, İstanbul, 1998, 168 sayfa.

25 – Nurettin Topçu’ya Armağan, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1992, 200 sayfa.

26 - III. Selim - İki asrın dönemecinde İstanbul – Istanbul at a turning point between two centuries, Editör: Dr. Coşkun Yıldız, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayını, 2010, 520 sayfa.

http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/26-III-Selim-1.jpg
27 - II. Mahmud - Yeniden yapılanma sürecinde İstanbul – Istanbul in the process of being rebuilt, Editör: Dr. Coşkun Yıldız, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayını, 2010, 520 sayfa.
http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/27-II-Mahmud-1.jpg
28 - II. Abdülhamid Modernleşme sürecinde İstanbul – Istanbul during the modernization process, editör: Dr. Coşkun Yıldız, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayını, 2010, 528 sayfa.
29 – Bir Sadakat Hikâyesi Maçka Palas ‘Maçka, Teşvikiye, Nişantaşı’, yayına hazırlayan: Ali Esad Göksel, Körfezbank yayını, İstanbul, Şubat 1999, 120 sayfa.

30 – İstanbul’un fethi Tarih-i Sultan Mehmed Hân-ı Sâni, yazan: Kritovulos, Kitapçılık Ticaret Limited Şirketi Yayını, İstanbul, Mayıs 1967, 254 sayfa.

31 – İstanbul Gizemleri Büyüler – Yatırlar – İnançlar, yazan: Giovanni Scognamillo, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, ilk baskı, Mart 1993, 191 sayfa.

32 – Üsküdarname – 1, metin  - fotoğraflar – desenler ve kapak resmi: A. Süheyl Ünver, Üsküdar Belediyesi Yayını, İstanbul, 2012, 136 sayfa.

33 – Visions of İstanbul, İngilizce, metinler: Melih Cevdet Anday – Çetin Altan – Talat Halman – Ferid Edgü – Orhan Pamuk, fotoğraflar: Ara Güler – Şakir Eczacıbaşı, vd… Eczacıbaşı Yayını, İstanbul, 1995, 201 sayfa.
34 – Cercle d’Orient’dan Büyük Kulüp’e, yazan: Orhan Koloğlu, Boyut Kitapları, İstanbul, Mayıs 2005, 167 sayfa.

35 – İstanbul’da Âşıklar için Buluşma Yerleri, yazan: Atilla Birkiye, Özgür Yayınları, 2010, 155 sayfa.

36 – Üç nadir kitapçık tek lotta:
i – İslâmiyet ve Sosyalizm Bağdaşabilir mi? İsa Sosyalist midir? Yeni Asrın Dini, yazan: A. Cerrahoğlu, 32 sayfa.
ii – İslâmiyet ve Osmanlı Sosyalistleri – İslâmiyet ve Yöncü Sosyalistler, yazan: A. Cerrahoğlu, 1964.
iii – Muhammed ve İslâmiyet, yazan Kerim Sadi (A. Cerrahoğlu), 1948, 32 sayfa.

37 – İMZALI VE İTHAFLI: Sanera, roman, yazan: Suzan Sözen, İnkılâp Kitapevi, İstanbul, 1959, 176 sayfa. Adnan Menderes’in iki büyük aşkından biri olan yazarın bu ilişkiyi konu alan metaforik romanı yazarından ‘Muzafferciğim (Tema?), her satırında sen varsın’ hitabıyla imzalı ve ithaflıdır. S. Sözen’in ‘Adnan, her satırında sen varsın’ ifadesiyle Adnan Menderes’e imzaladığı ve Yassıada Duruşmalarında delil olarak kullanılan nüshası dışında eserin bilinen ikinci imzalı ve ithaflı kopyası olan müzayedemize konu nüsha olağanüstü nadirdir.

http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/37-Sanera-1.jpg
http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/37-Sanera-2.jpg

38 – Bir İslâm Reformatörü Mehmet Akif, yazan: A. Cerrahoğlu (Kerim Sadi), 1964, 110 sayfa.

39 – Panorama, roman, ilk baskı, iki cilt – takım, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Remzi Kitabevi, 1953 – 1954, 257 + 218 sayfa.

40 – Şiir Okuma Kılavuzu, İsmet Özel, Yeryüzü Yayınları, ilk baskı, Ocak 1980, 82 sayfa.

41 – İMZALI VE İTHAFLI: Erguvan Sözler  - Toplu Şiirler: 2 – Yaz Şiirleri / Gizemli Şiirler / Zaman Şiirleri / Söylen Şiirleri / Ayna Şiirleri, Can Yayınevi, İstanbul, 1993, Hilmi Yavuz’dan imzalı ve ithaflıdır, 216 sayfa.

42 – İMZALI VE İTHAFLI: Adalet Ağaoğlu Kitabı <Sen Türkiye’nin En Güzel Kazasısın>, Adalet Ağaoğlu’ndan imzalı ve ithaflıdır, Türkiye İş Bankası Kültür Yayını, Aralık 2005, 207 sayfa.
http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/42-Adalet-Agaoglu-Kitabi-1.jpg
43 – İMZALI: Kırmız Saçlı Kadın, roman, yazan: Orhan Pamuk, Orhan Pamuk’tan imzalıdır, ilk baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Şubat 2016, 195 sayfa.
http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/43-Kirmizi-Sacli-Kadin-2.jpg
44 – Kendi Seçtikleriyle İlhan Berk kitabı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, Aralık 2004, 304 sayfa.
45 – Cemil Meriç, yayına hazırlayan: Murat Yılmaz, T.C. Kültür ve Turizm Bkanlığı Yayını, Ankara, 2006, 351 sayfa.

46 – Fatih Divanı ve Şerhi (Metin, Nesre Çeviri ve Şerh), hazırlayan: Prof. Dr. Muhammed Nur Doğan, Eminönü Belediyesi Yayını, Mayıs 2004, 260 sayfa.

47 – İstanbul’un 100 Romanı, yazan: Ali Şükrü Çoruk, İBB Kültür A.Ş. Yayını, 2010, 197 sayfa.

48 – Balkanlardaki Türk Mimari Eserlerinden Örnekler, metin ve fotoğraflar: Doç. Dr. Ömer Turan vd.., TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayını, Ankara, 2004, 558 sayfa.

http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/48-Balkanlardaki-Turk-Mimari-1.jpg
49 – Türkiye’nin Şaheserleri – Masterpieces of Turkey, T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1996, 424 sayfa.
http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/49-Turkiyenin-Saheserleri-1.jpg
50 – Anatolia a World Heritage, yazanlar: Yücel Akat - Neşe Özgünel – Aynur Durukan T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1991, 285 sayfa.
51 – Gravürlerden Fotoğraflara – Türkiye – Engravings to Photographs, fotoğraflar: M. Fatih Demirhan, metin: Sibel Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 2015, 334 sayfa.
52 – Kültür Bakanlığı Yayını 3 Mimarlık Tarihi Kitabı Tek Lotta:
i – Çifte Minareli Medrese (Erzurum), yazan: Rahmi Hüseyin Ünal, Ankara, 1989, 72 sayfa.
ii – Erzurum Lala Paşa Külliyesi, yazan: Doç. Dr. Hamza Gündoğdu, Ankara, 1993, 10
2 sayfa.
iii – Sivas’ta Buruciye Medresesi, yazan: M. Burhan Bilget, Ankara, 1991, 47 sayfa.
53 – Kültür Bakanlığı Yayını 3 Mimarlık Tarihi Kitabı birlikte:
i – Ankara Cenabi Ahmet Paşa Camii, yazan: Seyfi Başkan, Ankara, 1993, 46 sayfa.
ii – Bergama Camii ve Mescitleri, yazan: Bozkurt Ersoy, Ankara, 1989, 86 sayfa.
iii – Ankara Karacabey Külliyesi, yazan: Doç. Dr. İnci N. Aslanoğlu, Ankara, 1988, 57 sayfa.

54 – Türk Sanatı, yazanlar: Ernst Diez – Oktay Aslanapa, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1955, 343 sayfa.

55 – Calligraphies Ottomanes Collection du musee Sakıp Sabancı, sergi kataloğu, metin: M. Uğur Derman, Reunion des Musees Nationaux yayını, İstanbul, Mart 2000, 204 sayfa.
56 – Eski İstanbul, Osmanlıca, Celal Esad, 1328.
http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/56-Eski-%C4%B0stanbul-2.jpg
57 – Trabzon’da Türk – İslam Eserleri ve Kitabeler, Murat Yüksel, 5 Cilt, 2000.

http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/58-Tarihe-Muhrunu-Vuran%20Sehir-Erzurum-1.jpg

59 – Varlık ve Oluş, Hilmi Ziya Ülken, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1968.
http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/59-Varlik-ve-Olus-1.jpg
60 – Siyer-i Nebî, İslâm Tasvir Sanatında Hz. Muhammed’in Hayatı, Zeren Tanındı, Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984.

http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/60-Siyeri-Nebi-1.jpg

61 – Devr-i Hamid / Sultan II. Abdülhamid, Erciyes Üniversitesi, 5 cilt.

http://kitapdergisi.com/wp-content/gallery/nadide-kitaplar-muzayedesi-17-12-16/62-Le-Tour-Deurope-1.jpg

63 – Ollendorff’s Italian Grammar, H. G. Ollendorff, Ph. Dr., 1847.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder