Bildimcik böceği esas olarak Google'dan beslenen bir türdür.Bildimcik böceği,bu bebe kadar cahil, ama, çok da bilmiştir!Bildimcik böceği hem bebeler kadar cahil, hem de ukalâdır!

Her şeyi bildiğini sanan; ukalâ; çoğunlukla cehaletinin farkına varamayacak denli echel derekesine düşmüş; kendisiyle tartışan aklı başında kişileri de cehaletin ve aptallığın o derin gayya kuyusuna çekmekte doğuştan gelen bir kabiliyetle donatılmış; had safhada iddiacı; muhatabını asla dinlemeyen ve onu mütemadiyen küçümseyerek değersizleştiren bir tarzın yılmaz tatbikçisi; bıktırıcı seviyede dayatmacı; üç kuruşluk fikri-entellektüel-beşeri zenginlik, donanım ve varlığıyla, sığlığın ve kalitesizliğin taa dibine vurmuş olmasına karşın, bilgeliğin, hikmetin ve ilmin zirvesini işgal ettiğini zannının uyuşturucu efektine teslim olmuş kişileri tarife ehil olduğunu düşündüğüm bir isim tamlaması olarak kullanılmasını teklif ettiğim kavramdır bildimcik böceği 


Bildimcik böceği Google'suz yapamaz

Google, bildimcik böceklerinin veri, kanaat, bilgi, değer yargısı, görüş, teori, ideoloji gibi entellektüel / epistemolojik alanlar söz konusu olduğunda temel beslenme kaynağı; şefkat / merhamet / sevgi / ilgi görme, onore edilme, şımartılma gibi gayrı-maddi ve psikolojik ihtiyaç ve süreçlerde 'olumlu duygu jeneratörü'; hayatını maddi olarak idame ettirme, geçimlik sağlama, servet biriktirme ve benzeri akçalı-maddi hal ve süreçlerde ailenin / semtin / şirketin / kabilenin danışılması zaruri olan 'her şeyi bilen (Ferrari'sini satmayı ya da bağışlamayı asla düşünmemiş, aksine, 'ikinci bir Ferrari'ye ne yapsam da sahip olsam?!' özlemiyle yanıp tutuşan) 'çakma' bilge'si; şefkatin, merhametin, karşılıksız vermenin, fedakârlığın sembolü olması anlamında ana kucağı; hayata kafa tutmaya, rakibine darbe vurmaya, yoğun rekabette kendine alan açmaya yardımcı olacak rol modeli teşkil etmesi bakımından 'baba ocağı'; yaşam savaşının her alanında karşılaşılabilecek problemlere karşı, ne yapıp edip, kullanışlı ve 'yaratıcı' cevaplar bulabilmesi anlamında (üretkenliğin sembolü olması hasebiyle) ana kraliçesi; ve, içine düştüğü ontolojik ve teolojik açmazlara karşı ihtiyaç duyduğu imani ve itikadi umdeleri devşirebileceği manevi menbaı ve ayak izlerini süreceği ruhani mürşidi; bütün bunlar, ve, yanı sıra da, bu kısa metnin hudutlarına dahledilmeleri imkânsız olduğundan, burada kendilerine yer bulamamış olan bunlar gibi daha binlerce gerekçe yüzünden, 'sanctum sanctorum'udur (kutsalların kutsalı)! 

Bildimcik böceği kavramı hayırlı olsun!


Bildimcik böceği teklifimle insanoğlunun kültürel hazinesine eklenmiş bulunan bu ter-ü taze kavramın, başta kendime; sonra aileme; sonrasında dostlarıma ve arkadaşlarıma; ardından İstanbullu hemşehrilerime; bilâhare Türkiye Toplumsal Formasyonunun 80 milyona dayandığını sandığım cümle mensubuna; onun da ardından, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Mezopotamya, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya halklarına; bittabii, müteakiben de insanlık camiasının cümlesine; ardından güneş sistemine;ondan sonra Samanyolu Galaksisi'ne; onun da ötesinde galaksimizin parçası olduğu yerel galaktik kümeye; müteakiben bahse konu yerel galaktik kümenin unsuru olduğu büyük galaktik buluta; takip eden adımda Kozmos'un tamamına; ve tabii ki ardından da, paralel evrenlere ve paralel boyutlara, ve, oralarda yaşadığı varsayılan karbon bazlı ve karbon bazlı olmayan bil cümle yaşam formuna hayırlar getirmesini diliyorum efendim.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder