Kral David'in Gizli Kutsal Zeytin Kardeşliği Örgütü Türkiye ve dünyaya kurulmuş en büyük komplodur!1 - Mesih'in teolojik ve etimolojik kökeni

Mesih için Vikipedi'ye müracat ediyor ve oradaki giriş cümlesini aynen iktibas ediyorum: 
Mesih (Aramiceܡܫܝܚܐ Mşiho, Arapçaالمسيح El-Mesih, İbraniceמָשִׁיחַ Maşiah, YunancaΜεσσίας Mesias;) "kutsal yağ ile ovulmuş, meshedilerek kutsanmış", "ayrıca birtakım inanç grupları tarafından kurtarıcı olarak beklenen" kişi'.

'Yahudi & Hristiyan inancına göre, ahir zamanda (kıyametten önce) zuhur etmesi beklenen Mesih'in Kral David'in (Davut Peygamber) soyundan geleceğine inanılır(1)

2 - Kavramın dinler tarihindeki orijini

Yahudi toplumunun kanaat önderlerince, İsrailoğularının kurduğu İsrail Krallığının 3. kralı olarak seçilen DavidHebron'da, bahse konu dinin uluları tarafından kutsal yağla (okunmuş zeytinyağı) meshedilerek kutsanmıştır. Kenanlılardan kurtardığı Sion'ı Yahudi (Musevi) inancı çerçevesinde yeniden inşa ederek İbranilerin Kudüs'ü haline dönüştüren kral-peygamber David, hem Mezmurların (Zebur) kendisine nazil olduğuna ve hem de dev Calud'u alaşağı ettikten sonra kafasını kesen seçilmiş kişi olduğuna inanılan teolojik şahsiyettir. 

3 - Bir komplo teorisi: 'Kral David'in Kutsal & Kadim Zeytin Kardeşliği Örgütü' 

Okunmuş zeytinyağından başka bir şey olmayan kutsal yağla meshedilmek şeklindeki dini ritüel, konvansiyonel Mesianik Musevi inancında olduğu kadar, bu inancın esoterik   ve heterodoksi (sapkın) bir yorumu olarak inançlar yelpazesindeki yerini almış olan 'Kral David'in Kutsal & Kadim Zeytin Kardeşliği Örgütü' için de hayati ve merkezi bir öneme haizdir.

Sadece David değil, onun bütün soyu da aynı şekilde kutsal yağla meshedilmiştir. Zeytinyağının böylesine vazgeçilemez ve kritik bir rol oynadığı Yahudi toplumunun, bu yemişe kutsal meyve muamelesi yapmasından daha doğal bir şey olamazdı. Zeytin ağacının David'in soyunun simgesi ve ailesinin sembolü olması bundandır. Kelâmın burasında, tartıştığım mevzunun yan bir patikasına sapıyorgörünürde İngiliz - Fransız ortaklığıyla kurulmuş olan Osmanlı Bankası'nın (1856 - 2001) sembolünün zeytin ağacı olmasının, bankanın asıl sahiplerinin Mesianik inanca sıkı sıkıya bağlı olan Musevilerkripto Museviler ve 'Kral David'in Kutsal & Kadim Zeytin Kardeşliği Örgütü' mensupları olmasından kaynaklandığına işaret ettikten sonra, yeniden asıl mevzuya dönüyorum. 

Paganizm ve Satanizm'den aldığı çeşitli itikadi ve imani hususları, Kabala ile Tanah'ın (Musevilerin kutsal kitabını teşkil eden Zebur ve Tevrat'ın toplamı) heterodoksi yorumuyla senkretik ve pragmatik bir şekilde birleştiren bir erken dönem Orta Çağ inanç sisteminin taşıyıcısı ve yayıcısı olan 'Kral David'in Kutsal & Kadim Zeytin Kardeşliği Örgütü'; Yahudi inancından olmak için anne tarafından Yahudi olmak gerektiği şeklindeki temel itikadi kabulü reddeden bir sapkınlığın mümessilidir. 

4 - 'Kral David'in Kutsal & Kadim Zeytin Kardeşliği Örgütü'nün küresel hakimiyet plânı

Bahis konusu bu esoterik ve heterodoksi Yahudi Tarikatı, her toplumun önde gelen simalarını ve kanaat önderlerini, merkezinde okunmuş zeytinyağıyla meshedilmenin olduğu, çok gizli ritüellerle kendi inançlarına katmak şeklinde özetlenebilecek Havass'a seslenen seçkinci/elit bir faaliyet sahasıyla; 'kutsalların kutsalı (sanctum sanctorum)' dedikleri zeytinyağını, dünya nüfusunun tamamı tarafından tercih edilen ve kullanılan yegâne yağ haline getirmeyi hedefleyen popüler/avami bir eylemler bütününü aynı anda hayata geçirerek, 'Kürre-i Arz'ın mutlak hakimi olmayı hedeflemektedir.

Yeni Türkiye'yi yöneten 'Yeni Akıl' ve 'Yeni İrade', istihbarat örgütlerinin basiretle ve ustaca yürüttüğü operasyonlarla kendisine taşıdığı bilgileri değerlendirip işleyerek, mezkûr örgütün meşum plânlarını büyük bir kesinlik ve netlikle deşifre etmeyi başarmıştır. 'Yeni Türkiye'nin bütün dünyada had safhada takdirle karşılanan sarsılması gayr-ı kaabil 'Sağlam İrade'si, bahis konusu bu melun 'Kral David'in Kutsal & Kadim Zeytin Kardeşliği Örgütü'nün maskesini indirmekle kalmamış, bu konuda bütün dünyayı da uyarma ve aydınlatma misyonunu da üstlenmiştir.

Bahis konusu bu çok gizli ve çok tehlikeli insanlık düşmanı örgüt, küresel ölçekteki bütün şer odaklarıyla organik artikülasyon ve işbirliği içerisindedir. Söz konusu örgüte şu veya bu biçimde yardım ve yataklık eden çevrelerin akla ilk etapta gelenleri 'Paralelci Çete, 'Neocon'lar, CIA, MI6, MOSSAD, el Muhaberat, Lufthansa, Darbeci Sisi ve Avanesi, 'Faiz Lobisi', 'Angela Merkel und Bayerischen Baron Gesselschaft', AB, ABD, Rusya, İran, Suriye, Mısır, CeHaPe Zihniyeti, sendikalar, meslek örgütleri, MeHaPe Zihniyeti, yerel-sivil yurttaş inisyatifleri, uluslararası basın, tarlasını ve bahçesini barbar müteahhite karşı savunmaya çalışan köylüler, Ergenekon, İP, kızlı erkekli yaşayanlar, mini giyenler, kızlı erkekli okuyanlar, eşcinseller, çevreciler, (felsefi anlamda) anarşistler, masonlar, Siyonistler, (ezelden beri) ateistler, (artık) dini cemaatler, İlluminati Society, alkol alanlar, başı açıklar, 'Gargamel & Other Bad Men's Deeply Secret Organisation', 'bağzı' taraftar grupları, sanatçılar, diziciler'dir.

5 - 'Kral David'in Kutsal & Kadim Zeytin Kardeşliği Örgütü' Türkiye faaliyetleri

Bu etüt sayesinde maskesi indirilen mezkûr esoterik ve heterodoksi Yahudi Tarikatı, dünyada her ne melânetle uğraşmaktaysa, Türkiye'de de asırlardır aynı şer faaliyetlerine ısrarla ve kararlılıkla devam etmektedir. 

Buna göre, 'Kral David'in Kutsal & Kadim Zeytin Kardeşliği Örgütü', Osmanlı İmparatorluğu'nun 'Klasik Altın Çağı' olarak kabul edilen 16. asır ortalarından beri, bahse konu toplumsal formasyonun bütün sahalarının maruf ve meşhur simalarını ve kanaat önderlerini, merkezinde okunmuş zeytinyağıyla meshedilmenin olduğu, çok gizli ritüellerle kendi inançlarına katmaya çalışmaktadır.

Örgütün, yukarıda özetlemeye çalıştığım Havass'a müteveccih bu seçkinci/elit ve çok gizli faaliyetinin yanı sıra; 'kutsalların kutsalı (sanctum sanctorum)' olarak kabul ettiği zeytinyağını, Türkiye diye tarif ve tavsif edilen coğrafyada mukim nüfusun tamamı tarafından tercih edilen ve kullanılan yegâne yağ haline getirmeyi hedefleyen popüler/avami bir eylemler entervalini hayata geçirmeye çalıştığı da, 'Yeni Türkiye'nin 'Yeni Aklı' tarafından tespit edilen hususlar arasındadır.

Bu şekilde Türkiye'nin ve giderek de onun üzerinden bütün bir İslâm Alemi'nin mutlak hakimi olmayı hedefleyen 'Kral David'in Kutsal & Kadim Zeytin Kardeşliği Örgütü'nün, bu coğrafyada halk katında yürüttüğü popüler faaliyetlerinden, istihbarat örgütlerimizce tespit edilen bir tanesini paylaşmanın; yürütülen 'Büyük Oyun'u, çevrilen 'Büyük Dolap'ı gözler önüne sermek bakımından faydalı olacağına inanıyorum.

6 - Sahiller işte bu yüzden 'Yeni Türkiye'ye karşı çıkıyor

ABD ve İsrail'deki genetik laboratuvarlarında geliştirilen zeytin tohumları, AKP iktidarı zamanında Türkiye'deki bütün zeytinliklere aşılanmıştır. Bu tohumlar, sadece eski zeytinliklerin mezkûr örgütün kontrolü altına sokulmasında kullanılmamıştır. Onlar, son 12 yılda kurulan ve halen on milyonlarca ağaca erişen yeni zeytinliklerinde kökeninde yatan kurucu unsur olmuşlardır.

Genetiğiyle oynanmış olan bu 'modifiye zeytinler', diniyle diyanetiyle bağlantısı çok da kuvvetli olmayan, kendisini 'Batıcı, lâik, modern, Kemalist, profan' olarak tanımlayan kişiler tarafından yenildiğinde, onları 'metafizik ve moral kökler'inden bütünüyle koparmaktadır. Böylece bu unsurlar 'Kral David'in Kutsal & Kadim Zeytin Kardeşliği Örgütü'nün mutlak kontrolü altına girerek, adeta o ne isterse sadece ve yalnızca onu yapan zombiler ve 'Walking Dead' haline gelmektedirler.

'Yeni Türkiye'yi kurarak 12 yıldır yurttaşlarına çağ atlatan 'Yeni İrade'nin, Ülkemizin Trakya, Ege, Akdeniz gibi bazı yöreleriyle, İstanbul, Ankara ve İzmir'in bazı malûm muhitlerinden bir türlü tasvip görmemesinin ve destek alamamasının altında işte böylesi şeytani bir sosyo-genetik manipülasyon ve zirai modifikasyon yatmaktadır.

'Yeni Türkiye'nin 'Yeni İrade'si, kendisine büyük düşmanlık besleyen ve ölümüne muhalefet eden 'Kral David'in Kutsal & Kadim Zeytin Kardeşliği Örgütü'nün uzaktan kumandalı' robotları haline gelmiş olan bu insanlarımızı, tesiri altına altına girdikleri bahis konusu 'moleküler biyolojik-genetik-metafizik-politik' belâdan kurtarmak için elinden geleni yapmakta; ancak, mezkûr çetenin uluslararası bağlantılarının kendisine karşı harekete geçmesini engellemek için de, bütün bu hakikatleri insanımızla ve insanlık alemiyle şimdilik paylaşamamaktadır.

Bu metin, içerdiği hakikatlerin daha fazla gizli kalmasının ne milletimizin hayrına ve ne de insanlığın menfaatine olmadığı düşüncesinde olan yazarının memleketperverliğinin, münevverleriğinin ve sorumluluk şuurunun bir sonucu olarak paylaşılmıştır efkâr-ı umumiyeyle.

dipnotlar:
(1): Mesih hakkında ayrıntılı bilgi için bknz. http://tr.wikipedia.org/wiki/Mesih; aynı maddenin İngilizcesi için bknz. http://en.wikipedia.org/wiki/Messiah
(2): Konuyla irtibatlı bir etüt için bknz. http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/11/uyan-turkiyem-yrca-sozde-zeytin.html
(3): Gerçeklerle, yazarının hayalhanesine ait olan kurmaca unsurların olabildiğince inandırıcı bir şekilde mecz edilmeye çalışıldığı yukarıdaki metnin 'hilaf-i hakikat' kısımları (benzer mahiyetteki http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/10/robert-james-howard-chuchward-gotham.html ve http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/09/pensilvanyaya-nicin-pensilvanya-denir.html metinleri gibi), argumentum ad gastroenterum metodu üzerine bina edilmiştir. Bahse konu metot için bknz. http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2013/10/argmentum-ad-gastroenterum.html 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder