Abdülhamit Kırmızı Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2014 Biyografi ödülünü kazanarak 2015'e hızlı başladı

Doç Dr. Abdülhamit Kırmızı
"Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" Açıklandı
TYB Gn. Bşk.'nı Prof Dr. Hicabi Kırlangıç, kurumun 2014 ödülleriyle ilgili
basın toplantısı sırasında.
Türkiye Yazarlar Birliği'nin her sene verdiği geleneksel 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'nin 2014 yılına ait olanları, birlik merkezinde yapılan bir basın toplantısında Genel Başkan Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç tarafından açıklandı (i).

Buna göre, 2014 yılında biyografi dalındaki ödüle, Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdulhamit Kırmızı, 'Avlonyalı Ferit Paşa- Bir Ömür Devlet' kitabı vesilesiyle lâyık görüldü (ii), (iii).

Ne yalan söyleyeyim, internet'teki bazı akademik metinlerini okuduktan (iv), youtube'a konulmuş konuşmalarına (özellikle de Ferhat Kentel Hoca ile eküri oldukları o sevimli münazara parodisindeki performansına) ve en son da, Gezegen Sahaf Sohbeti'ndeki belâgatine şahit olduktan sonra, muhterem hocam, sevgili dostum Abdülhamit Kırmızı'nın mesleki sahada birçok başarıya imza atacağına ben zaten çoktan kani olmuş idim (v). 


Abdülhamit Kırmızı, Şehir Üniversitesi'nin korumasında olan Köprülüzade
Mehmet Fuat'ın arşivini, yine Köprülüzade üstadımıza ait olan çalışma
odası takımında incelerken görülmekte.
İşte bu yüzden de, TYB'nin verdiği bahis konusu ödül, benim için zerre miskal mertebesinde bile sürpriz olmadı doğrusu. Öte yandan, mesleki sahada elde ettiği bu son başarının, hem bizim ve hem de kendisinin, Abdülhamit Kırmızı için koyduğumuz ilmi ve akademik başarı çıtasını ister istemez yukarıya çektiği de inkârı gayri kâbil olan bir vakıadır. 

Onun meslek hayatının bundan sonrasına tekabül eden bakiyesinde, yandaki fotoğrafın belgeleyerek belleklerimize tevdi ettiği o görüntünün manevi yüküne, Köprülüzade Mehmet Fuat üstadımızın aziz hatırasına ve kıymetli asarına yakışan araştırmalar, analizler, sentezler yapması; verili ilmi kabulleri, sistemleri ve paradigmaları kuşatan ve giderek de aşan bir otantisiteye ve orijinaliteye sahip fikirler serdetmesi ve en az kendisi kadar değerli, derin ve mütebahhir talebeler yetiştirmesi elzemdir vesselam.

Ezcümle, ben, muhterem hocam ve değerli dostum Abdülhamit Kırmızı'nın, ilerleyen yıllarda, Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü ile Aydın Doğan Ödülü'nün de arasında olduğu birçok parlak başarıya uzanacağına dair derin, sarsılmaz ve kâvi bir inanç taşımaktayım efendim (vi), (vii). Birçok ödülden, sadece yukarıda referans verdiğim iki tanesine değinmiş olmam, hiç kuşkusuz, bir fikirden yola çıkmaklığım sebebiyledir. Umumiyetle 'Batıcı-pozitivist-lâikçi-lâik' kesimlerden olan sanatçı, bilim insanı, düşünür, sivil toplum lideri, sosyal aktivist, kanaat önderi ve akademisyenlerin ödüllendirildikleri
bahse konu konkurlarda, ülkemizin muhafazakâr / mütedeyyin kesimlerinden olan değerlerin de lâyık oldukları başarıyı kucaklamaları; buna mukabil; Türkiye Yazarlar Birliği gibi muhafazakâr/mütedeyyin varlık kürelerinde de, an itibarıyla, bunların mevhum-u muhalifi gibi konumlanmış/'mevzilenmiş' olan Batıcı-lâik unsurların hak ettikleri başarıya erişmeleri halinde, Türkiye Toplumsal Formasyonu'nun haldeki 'derin yarılmışlık tablosu'nu aşabileceğini düşünüyorum.

Unutulmamalıdır ki, aydınları (entelektüel, münevver) birbirine yabancılaşmış ve giderek de düşman kesilmiş bir toplumun iç barışını tesis etmesi ve ileriye doğru güçlü hamleler yaparak insanlık aleminde ve medeniyet tarihinde önemli işlere imza atması neredeyse imkânsızdır.

'Sadece bilmek değil; bildiğini anlatabilmek, paylaşabilmek de çok önemlidir' deyişinin müspet manada tecessüm etmiş bir timsali olarak sergilediği ilk performansının damağımızda bıraktığı o lezzeti pekiştirmek adına, Abdülhamit Hocayı, kendisinin müsait bir zamanında, tekrar Gezegen Sahaf Sohbetine davet etmemiz elzem gözükmekte. 

Abdülhamit Kırmızı'yı bir kez daha tebrik ediyor ve daha üstünlerine lâyık olduğuna inandığım başarılarının genişleyip derinleşerek devamını diliyorum.

dipnotlar:
(i): TYB 2014 ödülleri basın toplantısı için bknz.  
http://www.tyb.org.tr/yilin-yazar-fikir-adami-ve-sanatcilari-aciklandi-18259h.htm
(ii): Bahse konu eserin tamamının pdf dosyası için bknz. 
https://www.academia.edu/8005011/Avlonyal%C4%B1_Ferid_Pa%C5%9Fa_Bir_%C3%96m%C3%BCr_Devlet
(iii): Mezkûr eseri idefix linki için bknz. 
http://www.idefix.com/kitap/avlonyali-ferid-pasa-abdulhamit-kirmizi/tanim.asp?sid=A1S4055DDF5FCNUH3QRV
(iv): Abdülhamit Hoca'nın internetteKİ eserleri için bknz. 
https://sehir.academia.edu/AbdulhamitKIRMIZI'
(v): Abdülhamit Kırmızı'nın biyografisi ve 27 Aralık 2014 tarihli Gezegen Sahaf Sohbeti için bknz. http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/12/doc-dr-abdulhamit-krmz-tarih-ve.html
(vi): Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülleri için bknz.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sedat_Simavi_Sosyal_Bilimler_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
(vii): Aydın Doğan Ödülü için bknz. 
http://www.aydindoganvakfi.org.tr/TR/AydinDoganAwards.aspx

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder