Dünyanın en muhteşem kütüphaneleri1 - Strahov İlahiyat Kütüphanesi, Prag.

Kütüphaneler medeniyetlerin hafızalarıdır. Bütün köklü medeniyet ve milletlerin sahip olmakla iftihar ettikleri çok zengin kitaplıkları vardır. Bu evrensel hakikati; harsında, örfünde, kültüründe, ananesinde kitaba, yazıya, yazılı kâğıtlara kutsiyet atfeden bir medeniyetin mirasçısı olduğumuz vakıasıyla birlikte ele almak ve tefekkür etmek icap eder.
Sainte-Geneviève library
2 - Sainte-Geneviève Kütüphanesi, Paris.

Hal böyle olunca, hem mimari hususiyetleri ve hem de sahip olduğu kitap koleksiyonunun niteliği ve cesameti bakımından küresel ehemmiyete haiz kütüphanelerin bazılarının, ya da hiç olmazsa bir tanesinin Türkiye'de olması beklenir, öyle değil mi? 

İç RGPL
3 - Real Gabinete Portugues De Leitura, Rio de Janeiro.

Admont Library
4 - Admont Manastırı Kütüphanesi,Avusturya.

Verili hakikat, cari realite, güncel gerçeklik yukarıda serdettiğim argümanlarla ne yazık ki mutabakat arz etmemektedir. Bir diğer deyişle, kitapperestlerin, araştırmacıların, akademisyenlerin, bilim insanlarının, öğrencilerin, okuma müptelâlarının, koleksiyonerlerin, bibliyofillerin, selüloz tiryakilerinin ve dahi bibliyomanyakların önemlice bir bölümünce adeta (bir nevi) kutsal mekân muamelesi yapılan 'dünyanın en güzel kütüphaneleri' fasilesi / familyası içerisinde, maatteessüf, ülkemiz hudutları içerisinde yer alan hiçbir kütüphane bulunmamaktadır.

'Bu satırların yazarının da, hasbelkader, adını hizalarına yazdırdığı bibliyofiller, bu yoksunluk durumunun ruhlarında ve şuurlarında hasıl ettiği travmatik sendromları nasıl aşmaktadır?' diye sual edilebilir. Buna verilebilecek en hülâsa (muhtasar) cevap şu olsa gerektir: yurt dışı seyahatlerinde, mezkûr mahalleri, adeta bir hacı edasıyla, tavaf ederek; yanı sıra da, bunların internetteki dijital kayıtlarında (Mecnûn'un Leylâ'sına, bir haymatlosun vaat edilmiş ülkesine, bir mütedeyyinin, inancının kutsal mahallerine hissettiklerini aratmayan bir psikoloji ile) defalarca gezerek tabii ki.

Bu satırların hakir muharriri, burada paylaşılan görseller vesilesiyle, kitapperestlerin mezkûr hisiyatına, fikriyatına ve ihtiyacına tercüman olabilmeyi ummaktadır.
New York Public Library
5 - New York Halk Kütüphanesi, New York.

Alexandria Library
6 - İskenderiye Kütüphanesi, İskenderiye.

Stuttgart City Library
7 - Stuttgart Ken Kütüphanesi, Stuttgart.

Public Library of Stockholm
 8 - Stockholm Halk Kütüphenesi, Stockholm.

 Trinity College Dublin Library
9 - Trinity College Kütüphanesi, Dublin.

Liyuan Library
10 - Liyuan Library, Beijing.

kaynak:
http://www.ibtimes.co.uk/world-book-day-10-most-beautiful-libraries-around-world-1497939

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder