Eyüp Sarıtaş 'Türk - Çin kültür ilişkileri tarihi' sohbetiyle 4 Nisan'da Gezegen Sahaf'ta

Doç. Dr. Eyüp Sarıtaş
türk çin ilişkileri ile ilgili görsel sonucu
1 - Eyüp Sarıtaş'ın 'Başlangıcından günümüze Türk - Çin ilişkileri' sohbeti

Gezegen Sahaf Sohbeti'nin 4 Nisan 2015, Cumartesi günü yapılacak olan onsekizincisinin 
konuşmacısı tarihçi Eyüp Sarıtaş. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. Dr. Eyüp Sarıtaş'ın bahse konu sohbetinin başlığı 'Başlangıcından günümüze Türk - Çin kültür ilişkileri tarihi'.

2 - Kendi ağzından kısa özgeçmişi:

İpek Yolu Türk  - Çin ilişkilerinin önemli bir parametresiydi.
'1968 yılında Türkiye’nin Afyon şehrinde doğdum. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sinoloji Bölümü’nden “Çağdaş Çince’de Ölçü-Birim Sözcükleri” adlı bitirme teziyle mezun olduktan sonra aynı yılın ekim ayında adı geçen fakültenin Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimine başladım. Ders aşamasını tamamladıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alanımla ilgili araştırmalarda bulunmak üzere iki yıl süreyle (1992-1994) burslu olarak Pekin Üniversitesi’ne gönderildim. Türkiye’ye döndükten sonra 1995 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Arş. Gör. olarak göreve başladım. 

1996 yılında “Çin Kaynaklarına Göre Türgişler Boyu ve Hakimiyeti” adlı Yüksek Lisans tezini hazırlayarak mezun oldum. Aynı yılın ekim ayında görev yaptığım üniversitenin Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladım. Doktora ders aşamasını tamamladıktan sonra 1997-1998 yılları arasında klasik Çince eğitimi almak ve Orta Asya Türk Tarihi alanında araştırmalar yapmak üzere MEB tarafından Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi’ne gönderildim. 2005 yılında  “Çin’de Yapılan Arkeolojik Kazı ve Araştırmalara Göre İslamiyet’ten Önceki Türklerde Kültürel Hayat (En Eski Çağlardan IX. Yüzyılın Ortalarına Kadar)” adlı tez ile doktora programından mezun oldum. 

2004 yılında Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Lenin Kütüphanesi’nde, 2005 yılının Ağustos ayında alanımla ilgili olarak Almanya’nın Göttingen Üniversitesi, Macaristan’ın Eötvös Lorand Üniversitesi, Hollanda’nın Leiden Üniversitesi’nde araştırmalar yaptım. 
2008 yılında İsveç’in Lund Üniversitesi, Stockholm Üniversitesi ve Uppsala Üniversitesinde, Danimarka’nın Aarhus Üniversitesi’nde Moskova’da bulunan Lenininski Biblioteka’da, ABD’nin Niagara Üniversitesi ile Washington Üniversitesi’nde ve Çin’in Pekin Üniversitesi, Kuzeybatı Üniversitesi, Ningxia Üniversitesi, Shanghai Üniversitesi, Lanzhou Üniversitesi, İç Moğolistan Üniversitesi, Merkezi Milletler Üniversitesi, Qinghai Milletler Üniversitesi, Dalian Milletler Üniversitesi ile Zhongshan Üniversitesi’nde Eski Türk ve Çin kültürü ile ilgili olarak araştırmalar yaptım. 

Kütüphanelerde yaptığım kaynak araştırmalarının yanı sıra, Xinjiang Uygur Otonom Bölgesi’nde (Doğu Türkistan)’da eski Türk kültürüne dair, İç Moğolistan Moğol Otonom Bölgesinde Hunlar, Gansu eyaletinde Sarı Uygurlara ve Qinghai eyaletinde Salar Türkleri ile ilgili saha araştırmaları gerçekleştirdim. 20.06.2012 tarihinde Doçent unvanını aldım. 04.07.2013 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doçent kadrosuna, 09.09.2013 tarihinde ise sözü edilen Anabilim Dalı Başkanlığı’na atandım.'

3 - Eyüp Sarıtaş'ın yayın listesi:

(i) - Kitap (yurt içi):
1.Çin'de Yapılan Arkeolojik Araştırma ve Kazılara Göre İslamiyet'ten Önce Türklerde Kültürel Hayat (En Eski Dönemlerden IX. Yüzyılın Ortalarına Kadar), Scala Yayınevi, İstanbul 2010, 464 s. ISBN 978-975-8535-70-5.
2.1919-1965 Yılları Arasında Çin'de Hun Tarihi ve Kültürü Alanında Yapılan Araştırmalar Hakkında Bir İnceleme, Selenge Yayınevi, İstanbul 2010, 173 s. ISBN 978-975-8839-81-0
3.Sarı Uygurlar, Selenge Yayınları, İstanbul 2012, 323 s. ISBN 978-978839-94-0
4. Salar Türkleri Tarihi 1279-1911, Demavend Yayınları, İstanbul 2015, 200 s. ISBN 978-605-9986-12-1
5.Tarihte Türk-Çin İlişkileri (Çinli tarihçier Ma Manli ve Yang Jianxin tarafından kaleme alınan Xibei Minzu Guanxi Shı (Kuzeybatı Milletleri İlişkileri Tarihi) adlı kitabın Hun ve Göktürk dönemi Çin ilişkileri kısımlarının Türkçeye tercümesinden oluşmaktadır. Birkaç haftalık düzeltmelerden sonra yayına hazır hale gelecektir.)


(ii) - Kitap bölümü (yurt içi):
1.Uygarlık Tarihi, Ed: İsmail Güven,” Çin Kültürü” (s. 235-271), Yazan: Eyüp Sarıtaş (Kitap Bölümü Yazarlığı), Pegem Yayınevi, Ankara, 2009. ISBN 978-9944-919-23-4, pp 209-238.
2.Türk Eğitim Tarihi, Ed: Doç. Dr. İsmail Güven, “Eski Türklerde Eğitim” (s. 13-36), Yazan: Eyüp Sarıtaş (Kitap Bölümü Yazarlığı), Naturel Yayınevi, Ankara, 2010, ISBN 978-975-6422-42-7, pp. 13-36 (*).

(iii) - Kitap (yurt dışı):
1.      Language Culture and Ethnic Diversity- A Global Perspective, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2013. ISBN 978-1-62520-011-2.

2.      INTERDISCIPLINARY HUMANITIES RESEARCH-Conceptual Debates and Critical Reviews, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014. ISBN 978-1-62520-048-8.

3.      INTERNATIONAL AND CULTURAL STUDIES          -Exploring Untested Ideas, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014, ISBN 978-1-62520-020-4.

4.      ARTS AND HUMANITIES RESEARCH-Multicultural and Interdisciplinary Perspectives, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Reseach Center Publications, Niagara Falls New York USA 2015, ISBN  978-1-62520-047-1.

(iv) - Kitap bölümü (yurt dışı):
1."Food and Beverage Culture  in the Huns According to Chinese Sources", Aktualnıye Problemi Nauki (Teoriya i Praktika), (Pedagojik Bilimlerin Güncek Konuları-Teori ve Uygulama), Sterlitamak-Ankara 2010, ISBN 978-5-86111-384-7, pp. 138-149.
2 . “The Gacar Yoruks of Demirbel Village: Culture and Heritage”, Language, Culture and Ethnic Diversity-A Global Perspective, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls 2013. ISBN 978-1-62520-011-2,  pp 7-33.
3. “An Evaluation of Relationship Between Yugur and Tibetan Cultures”, Language, Culture and Ethnic Diversity-A Global Perspective, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls 2013. ISBN, pp 35-44.
4. “Understanding the Cultural Life of Tatars Living in China”, Language Culture and Ethnic Diversity- A Global Perspective, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York  USA 2013, ISBN 978-1-62520-011-2,  pp 45-60.
5. “A Review on Shi Ji as a Source Relating to the Xiongnu”, INTERDISCIPLINARY HUMANITIES RESEARCH-Conceptual Debates and Critical Reviews, Ed: Eyup Saritas Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014, ISBN 978-1-62520-048-8, pp. 75-83.
 6. “An Over View of The Research on Classical Chinese Poetry in Turkey”, INTERDISCIPLINARY HUMANITIES RESEARCH-Conceptual Debates and Critical Reviews, Ed: Eyup Saritas Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014, ISBN 978-1-62520-048-8, pp. 7-22.
7. “JIN XUEFEI: A Radical Chinese Author Living in USA”, INTERDISCIPLINARY HUMANITIES RESEARCH-Conceptual Debates and Critical Reviews, Ed: Eyup Saritas Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014, ISBN 978-1-62520-048-8, pp. 23-30.
8. “A Brief Review on Fuyu Kyrgyz That Live in Province of Heilongjiang in China”,  INTERDISCIPLINARY HUMANITIES RESEARCH-Conceptual Debates and Critical Reviews, Ed: Eyup Saritas Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014, ISBN 978-1-62520-048-8, pp. 85-98.
9. Dragon in Africa: An Analysis of China’s Interest in Africa, INTERNATIONAL AND CULTURAL STUDIES-Exploring Untested Ideas, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014, ISBN 978-1-62520-020-4, pp. 9-22.
10. New Tendencies and Strategies for Turkish-Chinese Affiars, INTERNATIONAL AND CULTURAL STUDIES-Exploring Untested Ideas, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014, ISBN 978-1-62520-020-4,  pp. 23-38.
11. Image of Chinese Women in the Exile By Pearl Buck, INTERNATIONAL AND CULTURAL STUDIES-Exploring Untested Ideas, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014, ISBN 978-1-62520-020-4, pp. 115-126.
12. “The effects of China’s Open Policy on Chinses Studies Research in Turkey”, ARTS AND HUMANITIES RESEARCH-Multicultural and Interdisciplinary Perspectives, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Reseach Center Publications, Niagara Falls New York USA 2015, ISBN  978-1-62520-047-1, pp: 7-25.
13. “An Analysis of the Culture Conflict in the Novel East Wind-West Wind” By Pearl S. Buck”, ARTS AND HUMANITIES RESEARCH-Multicultural and Interdisciplinary Perspectives, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Reseach Center Publications, Niagara Falls New York USA 2015, ISBN  978-1-62520-047-1, pp: 26-44.
14. “An Overview of Aid Delivered to North Korea by China”, ARTS AND HUMANITIES RESEARCH-Multicultural and Interdisciplinary Perspectives, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Reseach Center Publications, Niagara Falls New York USA 2015, ISBN  978-1-62520-047-1, pp: 45-62.

(v) - Makaleler:
1."Çin Kaynaklarından T'ung-tien ve Bunun Türk Tarihi Açısından Önemi", Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı IV, 2000, ISSN 1301-2045, s. 219-223.
2."Aşina She'er'ın Biyografisi Üzerine Bazı Notlar", Türk Dünyası Araştırmaları Prof. Dr. Osman Nedim Tuna Hatıra Sayısı, Sayı 139, Ağustos 2002, ISSN 0255-0644,  s. 235-238.
3."Hunlarda Müzik Aletleri ve Eğlence Kültürü", Türk Dünyası Araştırmaları Prof. Dr. Oktay Aslanapa Özel Sayısı, Sayı 183, Kasım-Aralık 2009, ISSN 0255-0644, s. 429-441.
4."Han Hanedanı Dönemine Kadar (M.Ö.206-M.S.220) Çin'deki Tıp Faaliyetlerine Genel Bir Bakış", Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları İstanbul Sayı 12-13-14-15, 2006-2007-2008-2009, ISSN 1300-669X , s. 183-189.
5."Yeni Çıkan "Dünden Bugüne Türkistan'da Türkler" Adlı Kitap Hakkında Bazı Düşünceler", DOĞU ARAŞTIRMALARI-Doğu Dil, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 3,  2009/1, ISSN 1307-6256, s. 93-100.
6."1935 Yılından İtibaren Türkiye'de Yapılan Çin Araştırmalarına Genel Bir Bakış",  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, Sayı 15 2009/2, ISSN 1307-5020,  s. 97-111.
7."Türkiye'de Akademik Çince Çeviriler ve Sorunlar", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, Sayı 17 2010/2, ISSN 1307-5020, s. 85-106.
8.”Çin Kaynaklarına Göre Hunlarda Evlilikle İlgili Gelenekler”,  Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı/Issue 5, 2010/1, ISSN 1307-6256, s. 33-42.
9."Arkeolojik Kazılarda Ortaya Çıkarılan Hun Damgaları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DOĞU ARAŞTIRMALARI, Doğu, Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları  Dergisi, 2010/2 Sayı 6, ISSN 1307-6256, s. 27-36.
10."Seyyah Hui Chao'nun Beş Tianzhu Ülkesine Seyahati ve Türk Tarihi Bakımından Önemi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, Sayı 16 2010/1.ISSN 1307-5020, s. 105-116.
11.“Eski Uygur Türklerinde Tercüme Faaliyetleri Hakkında Kısa Bir Araştırma”, DOĞU ARAŞTIRMALARI, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 7, 2011/1, ISSN 1307-6256, s. 5-16.
12.”Aşina Zhong'un Mezarı Hakkında Kısa Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, Sayı XXl 2012 /2, ISSN 1307-5020, s. 111-124.
13.“Sarı Uygur Toplumunda Etnik Kimliğin Korunma Araçları: Dil Edebiyat ve Bozkır Hayatı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DOĞU ARAŞTIRMALARI-Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 9, 2012/1, ISSN 1307-6256, s. 181-202.
 14.”Certain Thoughts of Modern Chinese Researchers on Turkish Perception”, Ahmet Yesevi University, Habarshici, No 1 (77) 2012, p. 154-166.
15. “A Study on the Development  of Chinese Children’s Literature”, China-US Education     ( ), Volume 1, Issue 1, February 2014, ISSN 2332-1393,  pp. 30-39.


(vi) - Bildiriler:
1."Tang Hanedanı Devrinde (618-907) Çin'de Tıp Alanındaki Faaliyetlere Genel Bir Bakış", l. EDİRNE TIP TARİHİ GÜNLERİ BİLDİRİLERİ 3-4 Ekim 2001, Dr. Rıfat Osman’ın Anısına (1874-1933), Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 42, Edirne 2001, ISBN 975-374-042-5, s. 297-306.
2."Göktürk Kültürünün Gaochanglılara Etkileri Üzerine Bazı Bilgiler", XIV. Türk Tarih Kongresi, Ankara 9-13 Eylül 2002, Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt III.
3."Uygurların X-XII. Yüzyıllar Arasında Orta Asya'daki İlaç Ticaretine İlişkin Faaliyetleri", 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, Ed: Nil Sarı-Ali Haydar Bayat-Yeşim Ülman-Mary Işın, ISBN979-975-161-82-75,Ankara, 2005, s. 421-425.
4."Türkiye'de Yakalanan Çinli Kaçak Göçmenler Hakkında Bazı Gözlemler", I. Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Sempozyumu-Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar,  Süleyman ÖZEREN, M. Alper SÖZER, Oğuzhan Ömer DEMİR, Polis Akademisi Yayınları, Ankara 2010,ISBN 978-975-865-76-05 s. 133-148.
5.”Sarı Uygur Edebiyatında Doğudan Batıya Göç”, lll. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu Bildirileri, Cibran Halil Cibran'ın Ölümünün 80. Yıldönümü Münasebetiyle Doğu Edebiyatında Göç Olgusu, İstanbul 29-30 Kasım 2011, İstanbul 2012, ISBN 978-605-4673-01-8, s. 131-141.
6.“Sarı Uygur Toplumunda Dil-Kültür İlişkisi Hakkında Bir İnceleme”, 2. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Ed. Yrd. Doç. Dr. Ali Küçükler, Kayseri 2012,  s. 117-143.
7. “Çin’deki Hun Tarihçiliğine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Vlll. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 30 Eylül-04Ekim 2013, Bildiri Kitabı, Haz: Mustafa Özkan-Enfel Doğan, Cilt lV, İstanbul, 2013 s. 771-780.
8.“Sarı Uygur Şiirinde Bozkır ve Bozkır Hayatı Algısı Üzerine”, 3. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Edebiyat-Kültür  Bildiriler Kitabı, Ed. Doç. Dr. Ali Küçükler-Yrd. Doç. Dr. Erdem Erinç, Kayseri 2014, ISBN 978-975-6478-80-6, s. 502-514.


(vii) - Tercümeler:
1."T'u-chüeh ve T'ieh-le Kavim Adları Üzerine", Yazan: Yang Sheng-ming, Çev: Eyüp Sarıtaş, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı I, İzmir 1996.
2."Göktürklerde Gelenekler ve Dini İnançlar", Yazan: Lin Gan, Çev: Eyüp Sarıtaş, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı III, 1999.
3."Almanya'da Uygur Araştırmaları", Yazan: Liu Ge, Çev: Eyüp Sarıtaş, Türk Yurdu, Cilt XXI, Sayı 162-163, Şubat-Mart 2001.
4."Sui Hanedanı Döneminde Çin-Türk Savaşları", Yazan: Zhang Xiaosheng, Çev: Eyüp Sarıtaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DOĞU ARAŞTIRMALARI, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 2008/2.
5.”İsveç Milli Arşivlerinde Doğu Türkistan İle İlgili Belgeler”, Yazan: Gunnar Jarring, Çev: Eyüp Sarıtaş, YOM  Türk Dünyası Kültür Dergisi, Yaz 2009.
6."Türgiş Lideri Sulu", Yazan Su Beihai, Çev: Eyüp Sarıtaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DOĞU ARAŞTIRMALARI, Doğu, Dil, Edebiyatı Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları  Dergisi, 2010/2 Sayı 6.
7"1900-1983 Yılları Arasında Çin'de Uygur Araştırmaları  Tarihinin Genel Durumu",  Liu Ge, Çev: Eyüp Sarıtaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, Sayı 18 2011/1


(viii) - Kitap tanıtımları:
1."Göktürk Tarihi (T'u-chüeh Shih)", Hsüeh Tsung-cheng, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı XIII, İzmir, 1998.
2.He Guangye, "Bei Di Yuan Li Shı (Kuzey Diler'in Menşei ve Gelişim Tarihi)", Çin'deki Milletlerin Menşeleri ve Gelişim Tarihleri Serisi, Jiangxi Eğitim Yayınevi, Nanchang, 2002, 7+607 s., ISBN 7 5392 3757 0.
3.Rong Xinjiang-Zhang Zhıqiang, Cong Samaergan Dao Chang'an-Suteren Zai Zhongguo de Wenhua De Yichan (Semerkant'tan Chang'an'a-Çin'deki Soğdların Kültürel Mirasları), Pekin Kütaphanesi Yayınevi, Nisan, 2004, 191 s., ISBN 7 5013-2426.
4.Malike Qianixifu, Zhongya Tataer Zu Jiaoyu Shı (Çin Tatarlarının Eğitim Tarihi), Millet Yayınevi, Pekin, Temmuz  2005, 17+2+197 s., ISBN 7 -105-07187-7/K.752.
5.Xue Zongzheng, Zhongya Neilu-Da Tang Diguo (Orta Asya'nın İç kesimleri-Büyük Tang İmparatorluğu), Doğu Türkistan Halk Yayınevi, Yeni Batı Bölgeleri Kitaplığı-Doğu Türkistan Araştırmaları Serisi, Çin Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Türkistan Gelişim Araştırma Merkezi, Urumçi, 2005, 493 s., ISBN 7 228 08506.
6.Saaddetin Gömeç,  Köktürk Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara 2009, Vll+297 s., ISBN 978-975-267-285.
7.Saadettin Gömeç,  Uygur Türkleri Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara 2009, lX+220 s., ISBN 978-975-267-283-3.
8.Tian Zicheng-Duo Hongbin, Yugu Zu Fengqing (Sarı Uygur Kültürü), Gansu Kültür Yayınevi, Lanzhou Ağustos 2012,  359 Sayfa, ISBN 7-80608-042-2/K.1.
9.Editör: Gao Linjun, Zhongguo Yugu Zu Chuantong Wenhua Tujian (Çin-Yugur Milleti-Geleneksel Kültürün Resmi), Minzu Cubanshi (Millet Yayınevi), Lanzhou Ağustos 2010, 244 Sayfa, ISBN 978-7-105-08906-2.
10.Lin Gan, “Zhongguo Gudai Beifang  Minzu Tonglun (Çin eski Kuzey Milletlerine Genel Bir Bakış)”, Doğu Araştırmaları; Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat  ve Kültür Araştırmaları Dergisi-A Journal of Oriental Studies, Sayı/Issue 5, 2010/1, İstanbul 2010, 103-105.
11.Geng Shimin, "Weiwuer Yu Hasake Wenxue Lunji (Uygur ve Kazak Edebiyatı Yazıları)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DOĞU ARAŞTIRMALARI, Doğu, Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları  Dergisi, 2010/2 Sayı 6
12.Xu Lili, "Tujueren Bianqian Shi Lishi (Göktürklerin Değişim Tarihi Araştırmaları)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DOĞU ARAŞTIRMALARI, Doğu, Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları  Dergisi, 2010/2 Sayı 6.
13.”Ousıman Diguo (Osmanlı İmparatorluğu)”, Huang Weimin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 50, 2011.
14.Wu Honglin, “Tiefu Xiongnu Yu Xiaguo Shı Yanjiu (Tiefu Hunları ve Xia Devleti Hakkında Araştırmalar)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, DOĞU ARAŞTIRMALARI-Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 9, 2012/1, 253-254.

4 - Giğer akademik faaliyet ve kalifikasyonları

(i) - Üyesi Olduğu Bilimsel Kuruluşlar:
1.      European Associaiton of Chinese Studies (ALMANYA)
2.      The European Society of Central Asiantudies (LEIDEN-HOLLANDA
3.      Central Eurasian Studies Society (HOLLANDA)
4.      The Danish Society for Central Asia (DANİMARKA)
5.      Canadian Asian Studies Association (KANADA)
6.      Western Conference of the Associaiton for Asia Studies (ABD)
7.      Associaiton for Asian Studies (Miami University-ABD)
8.      International Society for Chinese Language Teaching (ÇİN)
9.      Institute of Language and Communication Studies (ABD)
10.  Untested Ideas Research Center (Niagara Falls-ABD)
11.  Türk Tıp Tarihi Kurumu (İSTANBUL_TÜRKİYE)

(ii) - Hakemi Olduğu Bilimsel Süreli Yayınlar
-International Journal of Education and Culture (New York-USA).
-China-US Education (Niagara Falls-New York-USA).
-US-China Foreign Language (El Monte- California-USA).
-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, DOĞU ARAŞTIRMALARI-Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi.
-İstanbul Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Dergisi.
-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası.
-İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası.

(iii) - Editörü Olduğu Uluslar arası Akademik Dergiler (İkinci Editörlük)
-China-US Education (Niagara Falls-New York-USA).


(iv) - Aldığı Uluslararası Ödüller

Untested Ideas Research Center-Untested Ideas Outstanding Journal Reviewer, June 27 2014-Rhode-Greece.


5 - 4 Nisan 2015 etkinliğinin zaman plânlaması:

Etkinliğimizin zaman akışı şu şekilde cereyan edecektir:

13.00 - 14.00: Eyüp Sarıtaş'ın 'Başlangıcından günümüze Türk - Çin kültür ilişkileri tarihi'sohbeti;
14.00 - 14.10: Ara;
14.10 - 18.30: Çoğunlukla bir liradan başlayan açılış bedelleriyle müzayedesi 
gerçekleştirilecek olan eserlerin açık arttırmaya sunularak balotajlarının gerçekleştirilmesi. 

'Okumadan, araştırmadan, paylaşmadan, özellikle de sohbet etmeden yaşayamam!' 

diyenlerdenseniz; 4 Nisan 2015, Cumartesi günü Gezegen Sahaf'taki sohbetle, onun hemen ardından yapılacak olan kitap müzayedesinin sizin için anlamlı bir tercih ve adeta biçilmiş bir kaftan olduğunu söylemek doğru olacaktır (**).

6 - Etkinliğin adresi:

Gezegen Sahaf; Meşrutiyet Caddesi, Aslı Han Sahaflar Çarşısı, Galatasaray, Beyoğlu, İstanbul. 
İletişim için: Kerime  Yardımcı: 0 212 293 94 87, Sedat Yardımcı: 0 544 786 12 92

dipnotlar:

(*): Eyüp Sarıtaş'ın satışta olan eserleri için bknz. 
http://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/search&filter_name=ey%C3%BCp%20sar%C4%B1ta%C5%9F
(**): Gezegen Sahaf sohbetlerinin hepsi çok hoştu. Ama, bazıları adeta 'immortal'di. Bunlardan birisinin anons metni için bknz. 
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2015/02/besir-ayvazoglu-asaf-halet-celebi.htmlHiç yorum yok:

Yorum Gönder