İlhan İrem'den UFO güzellemesi: Gemiler Döner Geriye

ilhan irem son hali ile ilgili görsel sonucu


Ülkemiz popüler kültür dairesinde, eserlerini metafizik ve kozmik gerilimler üzerinde bina etmeye çalışan sanatçılar daima var olmuştur. Asla ciddiye alınmaması gereken Mustafa Topaloğlu gibi dekadans ve şarlatan sîmâlar bir kenara bırakıldığında, geriye kalan popüler kültür dairesi ve magazin dünyası aktörleri içerisinden hiçbirisi, ufolojiyi, İlhan İrem derecesinde ciddiye almamış, ufolara beslediği muhabbet ve inanca dair olan temaları / motifleri eserlerinin mimarisine ve muhteviyatına eklemlememiştir denilebilir.
İnsanlığın yeryüzündeki macerasının, bizden çok ileri olan dünya dışı bir uygarlık tarafından, milyonlarca yıl önce, yerkürenin 'tohumlanması' suretiyle başlatıldığına inanır ufolojistler. Bunlara göre, mürebbimiz ve 'ebeveynimiz' sayılması icap eden bu uzaylılar, sürekli olarak gözlemektir bizi.

Bilirsiniz, kimi kozmolog ve bilimkurgucular, 'kendini imhaya kurgulu gelişme' şeklinde özetlenebilecek bir tezi savunur. 'Kaçınılmaz Kozmik İntihar İlkesi' diye adlandırılabilecek olan bu argümana göre, yeterince akıllı olan canlıların kurdukları her uygarlık, gelişiminin belirli bir aşamasında, kendi kendisini yok edeceği bilimsel ve teknolojik seviyeye erişir ve akabinde de, kaçınılmaz bir şekilde, çeker kendi kendisinin ipini.

İnsanlığı yeryüzüne ekerek, verili uygarlığımızın da temellerini atmış olan 'iyi uzaylılar', bu kozmik ilkenin katastrofik hükmünün dünyamızda realize olmasını engellemekle mükelleftir. Zira, şayet ileri bir kozmik uygarlık, evrenin herhangi bir lokasyonuna zeki bir hayat türünü tohumlamışsa, sürekli olarak onu gözleyerek kollamak ve olası yok oluş senaryolarını da etkisiz kılmak zorundadır.Uzaylılar, dünyamızda, her dönem bir ülkeyle temas halinde gerçekleştirir bu gözleme ve kollama faaliyetini. 5,000 yıl önce Kadim Sümer, 4,000 yıl önce Kadim Mısır, 2,000 yıl önce Roma İmparatorluğu, 1,200 yıl önce Abbasi ve Emeviler, 500 yıl önce İspanyol İmparatorluğu, 400 yıl önce Hollanda, 300 yıl önce Fransa, 150 yıl önce İngiltere ve nihayet, 75 yıl önce de ABD, uzaylı hamilerimizin işbirliği yaptığı dünyalı partnerleri olmuştur.

Ufolojistler; iyi uzaylıların bütün engelleme ve önleme gayretlerine karşın, (nükleer bir savaş, ekolojik bir katastrof, göktaşı çarpması gibi kozmik bir olay, ya da, pandemik bir virüs salgını sonucu) yok olma olasılığımızın kuvveden fiile çıkması artık kaçınılmaz hale gelmişse, bu durumda da, insanlığın arasından az sayıda seçilmiş unsuru dünyadan çekerek, onları bir başka yere transfer edeceğine ve uygarlığımızın bu sayede süreceğine inanırlar.

Ülkemiz sanat alemindeki ufolojistlerin en ağır başlısı ve ciddisi olan İlhan İrem, bu inanç sistemine dair olan görüşlerini, senfonik rock kıvamındaki 'Gemiler Döner Geriye' eserinde armonize ve estetize ederek paylaşmış.

Şimdi gelin, ülkemizdeki ufolojistlerin kutsal şarkısı sayılabilecek olan o parçaya birlikte kulak verelim:
https://www.youtube.com/watch?v=h8Jqj_nvOL4

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder