Gotham Kenti Devlet Üniversitesi Kütüphanesi

Gotham City State University Library
Orijinal adı 'Gotham City State University Library' olan, ve, sadece Gotham City ahalisine hizmet veren, gayrıya kapalı efsanevi kitaplık.
Gotham City
Hakkında bir araştırma yapıldığında, bahse konu kitaplığın sonsuz (ve aynı zamanda da sınırsız; malûm, her zaman sonsuz = sınırsız değildir!) olduğu; diğer birçok kütüphane metaforlarının olduğu gibi, Borges'in (Babil) Kitaplığı'nın da ondan mülhem olduğunu tespit etmek pek de zor olmasa gerektir.

1986'da Jorge Luis Borges'in (İspanyolcadaki orijinal tekaffuzuyla 'Horhe Luis Borhe') müdürlüğünü yapmaya başlamasından sonra inanılmaz bir atağa geçen kitaplık, an itibarıyla galaksimizin bilinen en büyük arşivine de sahiptir.


Gotham Kenti Devlet Üniversitesi Kitaplığı ana okuma salonundan bir görünüm.
Konunun uzmanları arasında, kesin olmamakla birlikte, 1.5 trilyona eriştiği konuşulan matbu ve gayrı-matbu eser varlığıyla, Gotham City State University Library'nin, sadece Samanyolu Galaksisi'nin değil, onun mütevazi bir parçası olduğu 'Yerel Galaktik Küme'nin de en önemli kitaplık, arşiv ve koleksiyonlarından birisi, belki de birincisi olduğu noktasında umumi bir mutabakat mevcuttur. Mezkûr kütüphane, kozmik bilincin en kayda değer bileşenlerindendir (i), (ii), (iii).

dipnotlar:
(i): Bu metnin oluşturulmasında kullanılan ilmi metot olan argumentum ad gastroenterum için bknz. 
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2013/10/argmentum-ad-gastroenterum.html
(ii): Adam Ka'dim Kad-Moan için bknz. 
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/10/adam-kadim-kad-moan-argumentum-ad.html
(iii): 
Robert James Howard Churchward için bknz: 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder