Zia-vr Shen-quan: kadim bir Berberi kahini

3,000 yıl yaşadığına inanılan
Zia-vr Shen-Quan, nargile'nin de mucidi olarak bilinir.
Zia-vr Shen-quan ismini deforme edip, Ziyaver Şencan
haline getiren, ve, onu internette nickname olarak
kullanan bu satırların yazarının, dolaşımda olan tek görseli.

okunulan entry haricinde, bir de zia-vr shen-quan'a ilişkin bilgilerin otantik referansı, (bkz: gotham city state university library)'de bazı ciltleri bulunan Robert James Howard Chuchward'ın külliyatının 78. cildidir.

bahse konu cildin 4,709. sayfasındaki 69,666 numaralı dipnotta kendisinden ''kaybolmuş kadimler' üyesi bir tuareg' şeklinde bahsedilmiştir. yine aynı kaynakta, onun, 'vilâyet denizine bitişik cenubi hiboria eyaletinde yaşadığı, ve, metuşalem'in 3 misli bir hayat sürdüğü iddia edilmektedir. robert howard, bu informasyonu, berberia'daki gizli bir vahada saklanan bir [https://eksisozluk.com/entry/46204651 'tuareg's parchment']ıne referans vererek temellendirmeye çalışmıştır.

sözlükte (bkz: ziyaver sencan)nickname'ini kullanan yazarın, bu mahlâsa, zia-vr shen-quan'ı distorsiyona uğratarak ulaştığı sanılmaktadır.

Yukarıdaki satırları tamamlayan bir metin için bakınız: http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/10/eksi-sozluk-yazarlarnn-nickname-olarak.html

Bu metnin oluşturulması sırasında kullanılan ilmi metot için bakınız: http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2013/10/argmentum-ad-gastroenterum.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder