Charles Bukowski: bana ait bir sorununuz varsa size aittirYeraltı fikir aleminin, underground yazının, alternatif kültürün, karşı-edebiyatın, başkaldırı sanatının en önemli ABD'li temsilcilerinden olan Charles Bukowski (16 Ağustos 1920 - 9 Mart 1994), hayatının çok önemlice bir bölümünü, söz konusu ülkenin Pasifik Okyanusu kıyısındaki en büyük ve renkli yerleşim merkezi olan yaratıcı, çılgın, bohem, bir yanıyla da anti-konformist Los Angeles şehrinde geçirmiştir.Hakkında 'yaşadığını yazdığı ve yazdığını yaşadığı' merkezinde tesis olmuş umumi bir mutabakat oluşan Bukowski; külliyatının anarşist, nihilist, ateist, eşcinsel, anti-otoriteryen, anti-patriyarkal vasıfları yüzünden sadece muhafazakâr kesimlerce değil; haykırdığı gerçeklerin konforlarını zedelediği, ezberlerini bozduğu seküler, liberal, solcu çevrelerce de eleştirilmiş, hatta zaman zaman da dıştalanıp tekfir edilmiştir.

Evsizlerin, işsizlerin, mülksüzlerin, eşcinsellerin, ezilenlerin, mağdurların, mazlumların, alkoliklerin, akıl hastalarının, aylakların, ezilmişlerin, itilmişlerin, kakılmışların, ötekileştirilmişlerin ve en genel manada kayıp benliklerle ezilmiş ruhların mütercimi ve tecessüm etmiş haliydi Bukowski. 

Yazan ya da yazmaya teşebbüs edenler için adeta bir manifesto mahiyetinde olan; muhatabını saatte 500 km'ye mütecaviz bir sür'atle esen tayfun misali deviren ve 9 şiddetinde deprem gücünde hak-ı yeksan ederek yere yapıştıran (dürüst olmak gerekirse, okunulan satırların müellifinin üç gün kendine gelememesine neden olmuş) aşağıdaki şiiriyle o, yazın alemine adeta çok 'baba' bir ayar vermekten de geri durmamıştır.

İşte o manifesto kıvamındaki şiir:

demek yazar olmak istiyorsun

her şeye rağmen, içinden fışkırmıyorsa bırak yapma. kalbinden ve aklından ve ağzından ve ciğerinden gelmiyorsa, bırak yapma. bilgisayar ekranına bakarak saatlerce oturman gerekiyorsa ya da daktiloya gömülerek sözcükler arıyorsan, bırak yapma. para için yapıyorsan ya da şöhret, bırak yapma. yatağında kadınlar olmasını istediğin için yapıyorsan, bırak yapma.
orada oturmak ve tekrar tekrar yeniden yazman gerekiyorsa, bırak yapma. sırf üzerine düşünmesi bile zor iştir, bırak yapma. başka birisi gibi yazmaya çalışıyorsan, unut gitsin. içinden gürleyerek çıkmasını beklemek gerekiyorsa, o halde sabırla bekle. içinden gürleyerek çıkmazsa, başka bir şey yap. ilk karına okuman gerekiyorsa ya da kız arkadaşına ya da erkek arkadaşına ya da ana babana ya da herhangi birine, olmamışsın. çoğu yazarın olduğu gibi olma, kendine yazar diyen binlerce insan gibi olma, sıkıcı ve duygusuz olma ve yapmacık, kendini sevmeyle harcanma.

dünyanın kütüphaneleri senin gibiler üzerine uykuya dalmak için esnemiştiler. onlardan olma. bırak yapma. ruhundan roket gibi çıkmıyorsa, durgun olmak seni delirtmiyorsa ya da intihar ya da cinayet, bırak yapma. içindeki güneş ciğerini yakmıyorsa, bırak yapma. zamanı geldiğinde, ve seçilmiş olursan, kendiliğinden gelecektir ve gelmeye devam edecektir sen ölene kadar ya da içindeki 
ölene kadar başka yolu yok ve hiç olmadı.

İngilizce aslından çeviren: Oğuz Tecimen

kaynak: http://www.notosoloji.com/demek-yazar-olmak-istiyorsun/

Charles Bukowski'nin külliyatının immortal maksimlerini, yazara at çeşitli görseller eşliğinde resmeden bir imajlar galerisinde gezmek isteyen devam etsin lütfen:

Daha fazlası için bknz. https://www.youtube.com/watch?v=iEHiNkqGkDM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder