Ümmet Mars'a gidecek mi?

martian ile ilgili görsel sonucu

islamic science and technology ile ilgili görsel sonucuZal Mahmutpaşa Külliyesi Eyüp Kitabiyat Merkezi Kasım ayıyla birlikte 2016 - 2017 sezonunun kültür - sanat etkinliklerine start veriyor. Aslına bakılacak olursa mezkûr merkez (ZMKEKM), İstanbul'un kültür ve sanat harita, halita ve topoğrafyasıdaki yerini idrak ettiğimiz son Ramazan ayı boyunca (6 Haziran - 4 Temmuz arasında) bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerle almıştı zaten. Kalender Sahaf, Kırkambar Sahaf, Şâmi Sahaf, Gezegen Sahaf, Nar Sahaf, Dylemi Sahaf, Kitapçı Ahmet ve Dersaadet Sahaf bahse konu süreçte söz konusu yerde kurulan stantlarda kitapseverlere hizmet verirken, 4 hafta boyunca çarşamba günleri yapılan kitap müzayedelerine de malzeme temin etmişlerdi. 
interstellar ile ilgili görsel sonucu
Yanı sıra, bu merkezde, kültür ve kitabiyat ekosferlerimizin bazı sîmaları da, uzmanlık alanlarına dair sohbetler gerçekleştirmişti .

2016 - 2017 sezonunun ilk kültürel etkinliği ise, yukarıda işaret edildiği üzere, 2 Kasım Çarşamba günü 18.30 - 20.00 arasında gerçekleştirilecek olan sohbet olacak. 

Bu satırların müellifinin konuşmacısı olacağı sohbetin başlığı 'Ümmet Mars'a gidecek mi?'.

Bahse konu sohbetin içeriğine dair (spoiler kıvamında olmamasına özen göstermek kaydıyla) kısaca bilgi vermeyi faydalı görüyorum. 

Yaşadığımız aktüel uğrakta şu argümantasyon hakikatle mutabıktır diye düşünüyorum: ‘insan mikro Âlem, Âlem ise makro insandır’ argümanı / iddiası kâdim düşünce sistemleri, İbrahimi gelenekten neşvü neva bulan semâvi dinler ve modern bilimin üzerinde müttefik olduğu hususlardan birisidir. Varoluşun merkezine oturtması hasebiyle insana büyük bir mes’uliyet yükleyen bu argümantasyon, onun (insanın) en ayırt edici vasfı olan Söz / Kelâm / Logos ehli oluşu ile ispat-ı vücûd eyler, müşahhas kılar kendisini. 
islamic science and technology ile ilgili görsel sonucu

Öte yandan sözün (kabaca MÖ 10,000 yılına tarihlenen) Göbeklitepe'deki neolitik / prehistorik / kâdim çağlardan (halen süre giden) post-modern tarihsel momente değin (circa) 12,000 yıllık serüveninin en belirgin istihsal vasatlarından, belirdiği en karakteristik ve konvansiyonel medyumlardan birisi de muhabbettir, sohbettir hiç kuşkusuz.

‘Ümmet Mars’a gidecek mi?’ başlığı altında (izleyenlerle birlikte) var edilmesine katkı vermeye gayret edeceğimiz muhabbet dünyanın (küresel ısınma, dev bir asteroid çarpması, pandemik bir virütik facia, termonükleer silahların kullanıldığı bir global savaş vb gibi) sebeplerle yaşanılır bir yer olmaktan çıkması; ABD menşeyli Space-X şirketi ve Çin Ulusal Uzay Yönetimi'nin (CNSA) 2018’de başlayacak olan uzaya turisti götürme faaliyetinin (2030'dan sonrasına tarihlenen) Mars’a insanlı uçuşlara başlama ve akabinde de (2050'den sonrasına tarihlenen) kızıl gezegeni kolonize etme projelerinin ilk ayağını oluşturacak olması; İnterstellar ve The Martian filmlerinin bize neleri söylediği ve neleri gizlediği; İslâm Alemi’nin (8. asırdan bu yana mezkûr sahalarda yaşanan tarihsel süreci - doğal bilimler alanındaki ilk Nobel ödüllü bilim insanımız olan Aziz Sancar'ın 'Müslümanlar son 500 yıldır bilim ve teknolojiye katkı yapamıyor' değerlendirmesinin gündeme taşıdığı problematiği de mercek altına alarak - olabildiğince nesnel kuşatmaya çalışan bir şuur halini kuşanıp, bu anlayıştaki bir idrakın merceğinden süzerek) genelde bilim ve teknolojiye, özelde ise mezkûr uzay kolonizasyona olası katkıları ve  üzerinden değerlendirilecektir. 

Özetle (ezcümle ve muhtasaren) paylaştığım süreç, antite ve fenomenlerin tarafımdan serdedileceği ilk 1 saatlik etabın ardından, katılımcıların soru ve görüşlerini dillendirecekleri yarım saatlik bir final bölümüyle tamamlanacaktır (hitama erecektir) etkinliğimiz. 

Vurgu yapılan konuların meraklılarına duyurulur efendim (i), (ii).


dipnot:

(i): Etkinliğin gerçekleşeceği yer için bknz.
http://www.eyupkultursanat.com/tr/eyupkultursanat/eventcalendar/seminer/2/kozmik-muhabbet/324
(ii): Uzayın kolonizasyonu ile ilgili diğer bir blogum için bknz. 
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2013/10/cagmzn-einstein-kosmolog-stephen.html

2 yorum:

  1. Hocam bizim altyapımız konuya çok uzak önce dört işlemden başlasak 🙂

    YanıtlaSil
  2. :) bekliyorum hocam, saygılar :)

    YanıtlaSil