Biz de bir zamanlar yaşamış, sevmiş, gülmüştük

medfield hospital cemetery ile ilgili görsel sonucu

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Massachusetts beldesinde Medfield State Hospital isimli bir hastane var. Bu sağlık kurumunun topraklarının bir parçası da, hastane de ölenlerin gömüldükleri bir mezarlığa tahsis edilmiş: Medfield State Hospital Cemetery.
Bu mezarlığın girişine dikilmiş bir taş, üzerine yazılmış bir motto sayesinde, küresel ölçekte ilgi odağı olmakta. 'Hatırlayın bizi, bizde yaşamış, sevmiş ve gülmüştük (daha serbest çevirilerle: 'biz de bir zamanlar sizin gibi yaşamış, sevmiş, gülmüştük' ya da 'Bir zamanlar sizin gibi yaşadığımızı, sevdiğimizi ve güldüğümüzü unutmayın') şeklinde çevirdiğim bu ifadeyi ilk gördüğümde, Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişinde yazan ve geçtiğimiz yıllarda Türkiye Toplumsal Formayonu'nun mütedeyyin ve seküler / laik şeklinde tarif ve tavsif edilebilecek olan kesimlerinin, hakkında hararetli tartışmaları gerçekleştirdikleri 'Külli nefsin zâikatü'l-mevt' yani 'Her nefs ölümü tadacaktır' ayetini hatırladım (i), (ii).

İlki yaşayanlara ölenleri hatırlamaya yönelik hümanist / insan merkezli bir mesaj taşırken; ikincisi, İbrahimi dinlerin: 'Ölümü metanetle karşılayın, zîrâ bu kaçınılmazdır' ve 'Dünya hayatınızı yaşarken ardından gelecek olan sonsuz Öte Alem deneyiminizi de göz ardı etmeyin' şeklinde özetlenebilecek rabbani / Yaradan merkezli uyarılara referans vermekte.

Farklı düzlemlerde / bağlamlarda dillendirilmiş bu mesajlara hermenötik / yorumsamacı yaklaşıldığında 'Birisi beşeri diğeri ilahi zaviyelerden meseleye yaklaşan ifadeler, ele aldığı problematiği kuşatarak birbirini beslemekte, böylece de insanın Kozmos'taki yerine dair bütünlüklü bir argümana erişilmektedir' ve 'Semavi / ilâhi kaynaklı ikinci ifadenin beşeri bir argüman olan ilk deyişin desteğine ihtiyacı yoktur. Bu bakımdan da ikinci ifade, insanın mevcudattaki duruşunu kuşatmaya / anlamlandırmaya / açımlamaya tek başına ehildir. Beşeri bir duygu durumuna referans vermesi bakımından ikincisi ise, edebiyat bazlı bir entelektüel efora nispet edebilir, o kadar!' gibi birbiriyle tamamen zıt olan iki sonuca / hükme ulaşmak mümkündür (iii).

dipnotlar:
(iii): Meâlen aktarılan mezkûr ayet Kur'ân'da üç surede geçmektedir: Âl-i İmran, 3/185; Enbiyâ: 21/35; Ankebut, 29/57 (https://sorularlaislamiyet.com/her-nefis-olumu-tadacaktir-ifadesi-ayet-midir-yoksa-hadis-i-serif-midir-bu-ifadedeki-nefis-sozunden) 

zincirlikuyu mezarlığı ile ilgili görsel sonucu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder